­

Veiksmīgi aizvadīts Pirmais Austrumeiropas ginekoloģijas un dzemdniecības rezidentu un studējošo kongress

Rīgas Stradiņa universitātē 2019.gada 26.-27.aprīlī notika Pirmais Austrumeiropas ginekoloģijas un dzemdniecības rezidentu un studējošo kongress (1st Eastern European Networking Congress for Trainees in Obstetrics and Gynaecology), kuru kopumā apmeklēja aptuveni 200 dalībnieki no 18 Eiropas valstīm.

Kongresa laikā notika zinātniskās sesijas, kā arī sēdes par apmācību programmas pilnveidošanu Eiropā - ar mērķi padarīt sievietes veselības aprūpi vienlīdz kvalitatīvu visā Eiropā. 2018 .gadā ar Eiropas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas (European Board and College for Obstetricians and Gynacologists) gādību tika izstrādāts apmācības modulis, kas paredz minimālo prasmju un zināšanu apjomu, ko jāapgūst rezidentūras laikā ikvienam rezidentam Eiropā, šīs konferences laikā ar to tika iepazīstināti klātesošie. Topošajiem speciālistiem nozīmīgas ir arī apmācīttiesīgo ārstu zināšanas par to, kā to īstenot, tādēļ būtiska kongresa sastāvdaļā bija TTT (Train the Trainers) kursi, kuros kopumā piedalījās 12 speciālisti no Latvijas un Lietuvas, kuri ikdienā apmāca rezidentus. Šos kursus vadīja EBCOG pārstāvji – dr. Angelique Goverde (EBCOG Chair of Standing Committee for Training Assesment), prof. Ruta Nadišauskiene (EBCOG TTT Officer) un dr. Karen Rose (EBCOG Board member of Northern Region, Coordinator of educational activities), kas ir vadošie nozares speciālisti Eiropā. Pasākumā piedalījās arī prof. Juriy Wladimiroff (EBCOG Chair of Standing Committee for Training Recognition), prof. Andrii Tkachenko (EBCOG Board member of Eastern Region), dr. Jure Klascjek (ENTOG Board Member), dr. Vladimir Dvorak (ENTOG Board Member), doc. Roman Kapustin (WATOG – World Association of Trainees in Obstetrics and Gynecology -  Vice president).

Pasākuma otrajā dienā notika Pirmā Starptautiskā studentu olimpiāde ginekoloģijā un dzemdniecībā "Zelta Spogulis" (“Golden Mirror”), kā arī vairākas augstas kvalitātes meistarklases rezidentiem – Laparoskopijas meistarklase (mentori: dr. Jurģis Vītols, dr. Antons Babuškins, dr. Jure Klanscjek, dr. Vladimir Dvorak), Kolposkopijas pamati (vadītāja dr.med. Jana Žodžika), Ultrasonogrāfijas pamati (vadītāja dr. Dace Matule sadarbībā ar Arbor Medical Korporāciju), Pēcdzemdību asiņošanas apturēšana (mentori dr. Anna Miskova, Sabina Sozanni, Sabīne Zamberga sadarbībā ar Arbor Medical Korporāciju) un Drošas vakuumekstrakcijas meistarklase (mentori Belinda Vacca, Phil Wharton un dr. Malgorzata Radon no Vacca Academy).

“Šis pasākums ir kā turpinājums jau piecus gadus esošajai tradīcijai – Baltijas Studentu pulciņu kopsapulcēm. Studenti jau īstenojuši savu mērķi un kļuvuši par rezidentiem, bet vēlme pilnveidoties un apmainīties viedokļiem ir saglabājusies, tādēļ radās ideja par šāda pasākuma organizēšanu. Kad Eiropas Ginekoloģijas un dzemdniecības rezidentu  (ENTOG – European Network of Trainees in Obstetrics and Gynecology) sapulcēs pirmo reizi izteicu šo domu, arī Ukrainas un Polijas pārstāvji teica, ka vēlētos pievienoties, saņēmu arī ENTOG atbalstu, līdz ar to šogad šis nevis Baltijas, bet jau Austrumeiropas līmeņa notikums. Patiess prieks, ka saņēmām atbalstu no mūsu katedras vadītājas prof. Daces Rezebergas, rezidentūras programmas vadītājas doc. Janas Žodžikas, Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas prezidentes dr. Vijas Veisas, pulciņa mentores dr. Ināras Miltiņas un doc. Annas Miskovas. Pasākums izvērtās lielisks kaut organizatoru komandā bijām tikai rezidentes un studentes bez profesionālu pasākumu organizētāju palīdzības!”  - tā idejas autore dr. Elizabete Pumpure.

Notikušais Kongress ir īstens topošo ginekologu, dzemdību speciālistu kopdarbs, kas saņēmis daudz atzinīgus vārdus gan no tā apmeklētājiem, gan starptautisko organizāciju pārstāvjiem, kas šajā laikā viesojās Rīgā. Pāris dienas pirms kongresa septiņiem rezidentiem no Lietuvas, Polijas, Beļģijas, Rumānijas un Turcijas bija iespēja vērot mūsu speciālistu darbu Rīgas slimnīcās un klīnikās īstermiņa apmaiņā. Ārvalstu rezidentus uzņēma vietējie rezidenti. Tā kā Rīgas Stradiņa universitātes rezidentūras programma “Ginekologs, dzemdību speciālists” ir EBCOG akreditēta, līdzīgi kā citas Eiropas valstu programmas, tad mūsu topošajiem speciālistiem ir iespēja stažēties atzītās apmācību bāzēs rezidentūras ietvaros un kontakti ar ārvalstu rezidentiem labvēlīgi veicina šīs iespējas īstenošanu nākotnē.

“Esam saņēmuši ļoti labas atsauksmes, liels prieks, ka pasākums varēja notikt Rīgas Stradiņa universitātē, kuru ārvalstu viesi vērtē kā ļoti modernu un studentiem draudzīgu infrastruktūru. Pasākumam noteikti ir paredzēts turpinājums, plānojam to rīkot ik divus gadus dažādās Austrumeiropas valstīs. Šobrīd uz 2021.gada Kongresa rīkošanu ir pieteikusies Polija, Lietuva un Igaunija, kas priecē, jo tas nozīmē, ka gan kongresa mērķis, gan nepieciešamība ir novērtēta.” turpina Elizabete Pumpure.

 

Attēlā: EETOG 2019 kongresa organizatoru komanda nepilnā sastāvā

 

Pasākuma organizēšanā iesaistījās šādi RSU studenti un rezidenti – dr. Anita Ungure, stud.med. Zane Rostoka, stud.med. Ieva Pitkēviča, stud.med. Irina Morozova, stud.med. Krista Krūmiņa, dr. Jeļizaveta Murzina, dr. Zane Ozolniece, dr. Līva Ušpele, dr. Maija Koka, stud.med. Ulrika Ulla Andersone, dr. Laura Rācene, dr. Gita Jansone, palīgos arī Latvijas Universitātes rezidente dr. Elīna Gelderiņa; komandu vadīja RSU Tālākizglītības fakultātes 2. kursa rezidente dr. Elizabete Pumpure.

Pasākums nebūtu iespējams bez Rīgas Stradiņa universitātes, kā arī Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas atbalsta. Pateicamies par atsaucību Rīgas Dzemdību namam, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcai, P. Stradiņa Klīniskajai universitātes slimnīcai un SIA MyClinic Riga par viesrezidentu uzņemšanu. Izsakām pateicību uzņēmumiem, kuri finansiāli atbalstīja kongresa norisi: Arbor MedicalBayerGedeon Richter, Onkoklīnika, Veselības centru apvienībaMFD Veselības grupaVeselības Centrs 4 un Tērvete.

Foto: Madara Kurpniece