­

II Baltijas IUS Forums

Bayer pārstāve Krista Kalniņa: krista.kalnina@bayer.com

PROGRAMMA

Informācija no Zāļu valsts aģentūras

Cienījamie kolēģi!

Vēršam Jūsu uzmanību, ka gatavojot  informāciju par situāciju Latvijā,  konstatējām, ka tā ir ļoti pretrunīga un rada bažas par iespējamu līdzīgu problēmu, kāda identificēta Francijā. Francijā kompetentās iestādes ir konstatējušas gadījumus, kad medikamentozam abortam tiek lietotas zāles, kas nav apstiprinātas lietošanai medikamentoza aborta izraisīšanai. Tas tiek uzskatīts par iespējamu būtisku risku, tāpēc dalībvalstīm jāsniedz informācija par situāciju tajās:
Misoprostol is also available in France in gastro-enterological indications: Cytotec (pills containing 200µg misoprostol) is indicated for the healing of duodenal ulcer and gastric ulcer including those induced by nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) in arthritic patients at risk, whilst continuing their NSAID therapy. In addition, Cytotec can be used for the prophylaxis of NSAID-induced ulcers.
In France, cases of unlabelled use /misuse of misoprostol have been identified in terms of indication, gestational age, dose and route of administration.
   
Par situāciju Latvijā
1. Latvijā pēdējo 5 gadu laikā ir pieprasītas un lietotas tikai Latvijā nereģistrētas zāles, kas satur mizoprostolu un kurām visticamāk ginekoloģiskas indikācijas, arī indikācija " medikamentozs aborts" NAV apstiprinātas. (šie zāļu apraksti nav apstiprināti Latvijā) .

2. Tai pat laikā Latvijas zāļu reģistrā  https://www.zva.gov.lv/zalu-registrs/?iss=1&lang=lv&q=misoprostol&ON=&SN=&NAC=on&RN=&ESC=on&A ir iekļautas zāles, kas satur mizoprostolu un apstiprinātas lietošanai Latvijā indikācijai "medikamentozs aborts".

3.Latvijā apstiprinātā medicīnas tehnoloģijā norādīts, ka " .... Medikamentus izmanto devâs un veidâ, un pacientes uzraudzîbu veic, atbilstoši norâdîjumiem, kas sniegti to pielietošanu nosakošajos normatîvajos dokumentos. un         Mizoprostolu lieto saskaņâ ar izvēlētā medikamenta normatîvajos aktos noteikto lietošanas režīmu un dozējumu. Parasti paciente ierodas stacionârâ, lai ieņemtu mizoprostolu."Tāpēc vēlamies informēt, ka Latvijas zāļu reģistrā ir šādas zāles, kas satur mizoprostolu un saskaņā ar apstiprināto zāļu aprakstu tās lietojamas medikamentoza aborta izraisīšanai:
1.        MisoOne 400 microgram tablets

Indication: Medical termination of developing intra-uterine pregnancy, in sequential use with mifepristone, up to 49 days of amenorrhea.

Posology:

Misoprostol is taken as a single 400 microgram oral dose 36 to 48 hours after taking a single 600 mg oral dose of mifepristone.

MARKETING AUTHORIZATION HOLDER

EXELGYN
216, Boulevard Saint-Germain
75007 Paris
France

Specific conditions of prescription: Medicinal product subject to restricted medical prescription (for use only in hospital under gynecologist)

2.        Misodel 200 micrograms vaginal delivery system.

Indication: Misodel is indicated for induction of labour in women with an unfavourable cervix, from 36 weeks gestation, in whom induction is clinically indicated.

Posology

Misodel 200 micrograms is a controlled release formulation that releases misoprostol at a rate of approximately 7 micrograms/hour over a period of 24 hours.

The maximum recommended dose is one Misodel vaginal delivery system (200 micrograms).

MARKETING AUTHORIZATION HOLDER

Ferring GmbH

Wittland 11

D-24109 Kiel

Germany

Specific conditions of prescription: Medicinal product subject to restricted medical prescription (for use only in hospital under gynecologist)

 

3.        Medabon Combipack of Mifepristone 200 mg tablet and Misoprostol 4 x 0.2 mg vaginal tablets.

Indication: Medabon is indicated for medical termination of developing intra-uterine pregnancy of up to 63 days of amenorrhoea.

Posology

200 mg of mifepristone (one tablet) is taken in a single oral dose, followed 36 to 48 hours later, by the administration of misoprostol 800 micrograms (i.e. 4 vaginal tablets of 0.2 mg each) vaginally in a single dose.

MARKETING AUTHORIZATION HOLDER

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

        2132 JH Hoofddorp

        Netherlands

Specific conditions of prescription: Medicinal product subject to restricted medical prescription (for use only in hospital under gynecologist)

Lūdzam šo informāciju par Latvijā reģistrētām mizoprostolu saturošām zālēm, kas indicētas medikamentoza aborta izraisīšanai, nodot savas asociācijas biedriem. Būsim pateicīgi, ja neskaidrību un jautājumu  gadījumā vērsīsities pie mums.

Vēlreiz paldies par sadarbību!

Ar cieņu,
Zane

Zane Neikena

Zāļu reģistrācijas departamenta
Efektivitātes un drošuma izvērtēšanas nodaļas
Farmakovigilances sektora vecākā eksperte

Starptautisks seminārs "Iegurņa pamatnes disfunkcija: Diagnostika, ārstēšana, kļūdas.”

 

 

PROGRAMMA