­

11. novembra asociācijas sēde!

Norises vieta: Bellevue Park Hotel Riga, Slokas iela 1

PROGRAMMA:

12:00-13:00 Reģistrācija

13:00-13:30 Uga Dumpis „Sezonālā gripa, kāpēc tā ir bīstama grūtniecēm, profilakses iespējas”

13:30-13:40 Dace Ezeriņa „Pirmā trimestra kombinētā skrīninga interpretācijas problēmas”

13:40-14:00 Daiga Baranovska „Medikamentozs aborts”

14:00-14:30 Areta Tula „Dzemdes kakla vēzis Latvijā - gadījumu analīze, aktuālās problēmas un iespējamie risinājumi”

14:30-15:00 Anna Miskova "Krīzes situācijas dzemdniecībā"

15:00-15:30 Kafijas pauze

15:30-15:50 Maira Jansone „Mātes saslimstības un mirstības samazināšanas iespējas: Mātes veselībai kritisko gadījumu analīzes principi, piemēri”

15:50-16:10 Dace Rezeberga „Mātes saslimstības un mirstības samazināšanas iespējas: Mātes mirstības konfidenciālās analīze: principi, pirmo trīs gadu pieredze”

16:10-16:30 Dace Rezeberga „Perinatālās mirstības analīzes iespējas. Plānotās izmaiņas likumdošanā MK 611. noteikumos „Dzemdību palīdzības organizācijas kārtība” un MK 60. noteikumos „Noteikumi slimnīcām un to struktūrvienībām””

16:30-16:45 Jānis Šavlovskis "Pēcdzemdību asiņošana-klīniskais gadījums"

16:45-17:15 Andris Baumanis "E-veselības juridiskie un tiesiskie aspekti"

Konference- Multidisciplināra pieeja multiplās sklerozes pacienta aprūpē

PROGRAMMA

Par klīnisko vadlīniju reģistrēšanu

Nacionālais veselības dienests (turpmāk-NVD) informē, ka atbilstoši 2010.gada
25.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.469 „Kārtība, kādā izstrādā, izvērtē, reģistrē un
ievieš klīniskās vadlīnijas” prasībām izstrādātās klīniskās vadlīnijas „Dzemdes kakla
priekšvēža slimību profilakse, diagnostika, ārstēšana un novērošana” reģistrētas un ievietotas
NVD mājaslapā esošajā brīvi pieejamajā ārstniecībā izmantojamo klīnisko vadlīniju datu bāzē
"Klīnisko vadlīniju datu bāze" www.vmnvd.gov.lv. Klīnisko vadlīniju reģistrācijas numurs Nr.
KV 04 – 2016.