­

11. novembra asociācijas sēde!

Norises vieta: Bellevue Park Hotel Riga, Slokas iela 1

PROGRAMMA:

12:00-13:00 Reģistrācija

13:00-13:30 Uga Dumpis „Sezonālā gripa, kāpēc tā ir bīstama grūtniecēm, profilakses iespējas”

13:30-13:40 Dace Ezeriņa „Pirmā trimestra kombinētā skrīninga interpretācijas problēmas”

13:40-14:00 Daiga Baranovska „Medikamentozs aborts”

14:00-14:30 Areta Tula „Dzemdes kakla vēzis Latvijā - gadījumu analīze, aktuālās problēmas un iespējamie risinājumi”

14:30-15:00 Anna Miskova "Krīzes situācijas dzemdniecībā"

15:00-15:30 Kafijas pauze

15:30-15:50 Maira Jansone „Mātes saslimstības un mirstības samazināšanas iespējas: Mātes veselībai kritisko gadījumu analīzes principi, piemēri”

15:50-16:10 Dace Rezeberga „Mātes saslimstības un mirstības samazināšanas iespējas: Mātes mirstības konfidenciālās analīze: principi, pirmo trīs gadu pieredze”

16:10-16:30 Dace Rezeberga „Perinatālās mirstības analīzes iespējas. Plānotās izmaiņas likumdošanā MK 611. noteikumos „Dzemdību palīdzības organizācijas kārtība” un MK 60. noteikumos „Noteikumi slimnīcām un to struktūrvienībām””

16:30-16:45 Jānis Šavlovskis "Pēcdzemdību asiņošana-klīniskais gadījums"

16:45-17:15 Andris Baumanis "E-veselības juridiskie un tiesiskie aspekti"

Sēru vēsts. Mūžībā aizgājusi mūsu kolēģe docente Melānija Orleāna.

 

IN MEMORIAM
Docente MELĀNIJA ORLEĀNA
(29.06.1931.- 27.10.2016.)

Noslēdzies cildens ārstes mūžs.
Gadu un darba bagāts, īpašas sievišķības piesātināts, sievišķā spēka un gudrības apbrīnots.
Vairākas ārstu, protams, arī ginekologu paaudzes docentes vadībā apguvušas ambulatoriskās ginekolģijas un grūtniecības vadīšanas prasmi.
Tieši LKA aprindās visbiežāk lietotā uzruna "Docente.."- bijusi veltīta mūsu Melānijai..
Docentes vadītās nodarbības studentiem, subordinatoriem, interniem,vēlāk- rezidentiem  u.c. topošiem un esošiem speciālistiem bija īpašas-tāpat kā viņa pati. Mācību grupām izveidojās īpaša saikne ar docenti, līdz pat kopīgu pasākumu rīkošanai ārpus mācību un prakses vietas. Nez, vai kāds cits mācībspēks ir mācījis tik rūpīgi meklēt velīno pretoksikozi, preeklampsiju- kā docente Orleāna!
Ārstes ginekoloģes praktiskā darbība savulaik sākta  un noritējusi Preiļos.
M.Orleāna Medicīnas doktores disertāciju aizstāvējusi ar pētījumu: "Fiziopsihoprofilakse grūtnieču aprūpē un dzemdniecībā"- tas bija laikā, kad psihoterapija nebija nedz populāra, nedz pieejama.
M.Orleāna ir arī līdzautore vienai no pirmajām mācību grāmatām latviešu valodā, proti, "Dzemdniecība".
Līdztekus docētājas darbam RMI  un vēlāk RSU Dzemdniecības un ginekoloģijas katedrā,  ārste konsultējusi Rīgas 1.poliklīnikā, Veselības centrā "Pļavnieki", Diplomātiskā servisa Medicīnas centrā, kā arī privātpraksē klīnikā "Denta".
Visvairāk pūļu, darbagadu un sirdsatdeves kopā ar domubiedriem-kolēģiem docente ieguldījusi Latvijas Kontraceptoloģijas  asociācijas dibināšanā 1995.g., tās vadīšanā un ikgadējo semināru rīkošanā 21 gada garumā. Š.g.12.oktobrī notikušais LKA seminārs vērtējams par izcilāko  LKA vēsturē. Arī tas bija docentes rosināts un ar valdi kopā organizēts, Melānija tā norisei juta līdzi ar sirdi un dvēseli, lai gan fiziski vairs klāt neesot. LKA valdei īsi pirms semināra LKA prezidente M.Orleāna  vēstīja: "Esmu pārliecināta, ka šī un citu semināru, kā 
 arī LKA vadīšanu nododu drošās rokās.."
Atzīstams fakts, ka tieši LKA semināri  ar uzticētiem priekšlasījumiem ir bijusi lieliska kalve ārstiem, kas turpmāk kļuvuši par izciliem lektoriem un speciālistiem.
10 gadus Melānija Orleāna ir pārstāvējusi LKA Eiropas Kontracepcijas biedrības (ESC) valdē. Pēc viņas pilnvaru termiņa beigām LKA pārstavniecība ESC tiek turpināta un vairota..
Par ilgstošu  darbību LKA un tās prezidentūru, rūpēm par Latvijas reproduktīvo statusu, kā arī LKA un Latvijas  aktualizēšanu ne tikai Eiropā vien-LKA valde ierosināja piešķirt LĀB apbalvojumu. Un 2014.g. Melānija Orleāna apbalvota ar LĀB goda zīmi "Tempus Hominis".
Docentes vārdi īsi pirms aiziešanas: "Esmu savā dzīvē daudz padarījusi..''
Un pāri visam līdz pat mūža pēdējam mirklim Melānija bija īstena dāma ar savu viedumu un tāda arī paliks mūsu atmiņās..

Mūžīgo mieru lai viņai dod Kungs!

Latvijas Kontraceptoloģijas, seksuālās un reproduktīvās veselības asociacijas (LKA) valde


Atvadīšanās no Melānijas Orleānas: ceturtdien, 3.novembrī pl.13.00 Krematorijas atvadu zālē.

DVT un plaušu embolijas profilakse un ārstēšana

Asociācija vērš uzmanību dziļo vēnu trombozes un plaušu embolijas profilaksi un ārstēšanu grūtniecēm un nedēļniecēm. Praksē izmantot sekojošas vadlīnijas, balstoties uz kurām, ambulatoriskās iestādēs un dzemdību nodaļās ir nosakāma kārtība kādā dinamikā izvērtē un dokumentē risku un kādi ir profilakses principi grūtniecēm un nedēļniecēm ar paaugstinātu risku.

1. Latvijā izstrādātas un pieņemtas vadlīnijas

Dziļo Vēnu Tromboze. Diagnostika, profilakse un ārstēšana

2012.gads

Pieejamas Latvijas Fleboloģijas biedrības mājas lapā

http://www.lfb.lv/vadlinijas.html

2. Asociācija rekomendē darbā izmantot Royal College of Obstericians and Gynecologists (Apvienotā Karaliste) izstrādātās vadlīnijas:

-          Reducing the risk of venous thromboembolism during pregnancy and the puerperium (Green top guideline Nr 37a, 2015)

https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/gtg-37a.pdf

-          Thromboembolc disease in pregnancy and puerperium: acute management (Green top guideline Nr 37b, 2015)

https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/gtg-37b.pdf

Glikokortikoīdi grūtniecības beigās un tās iznākums

Glikokortikoīdi grūtniecības beigās un tās iznākums 2016

Konference- Multidisciplināra pieeja multiplās sklerozes pacienta aprūpē

PROGRAMMA

Apsveicam!

Apsveicam Antonu Babuškinu ar 4.vietu Pasaules laparaskopiskā šūšanas konkursā,kurš notika 25.ESGE kongresa ietvaros BRISELĒ no š.g.2.-5.oktobrim
 

Šāds konkurss tiek organizēts pirmo reizi, lai ļautu parādīt savas laparoskopiskās šūšanas prasmes un sacensties jauniem ārstiem līdz 45 gadu vecumam. Konkursā piedalījās 60 operējoši ginekologi no 15 dažādām pasaules valstīm.

 

Par klīnisko vadlīniju reģistrēšanu

Nacionālais veselības dienests (turpmāk-NVD) informē, ka atbilstoši 2010.gada
25.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.469 „Kārtība, kādā izstrādā, izvērtē, reģistrē un
ievieš klīniskās vadlīnijas” prasībām izstrādātās klīniskās vadlīnijas „Dzemdes kakla
priekšvēža slimību profilakse, diagnostika, ārstēšana un novērošana” reģistrētas un ievietotas
NVD mājaslapā esošajā brīvi pieejamajā ārstniecībā izmantojamo klīnisko vadlīniju datu bāzē
"Klīnisko vadlīniju datu bāze" www.vmnvd.gov.lv. Klīnisko vadlīniju reģistrācijas numurs Nr.
KV 04 – 2016.