­

Rekvizīti

Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas rekvizīti:

Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācija,

Miera iela 45, Rīga, LV-1013,

Latvija tālr. (+371) 67315548,

fakss (+371) 67315548,

Reģ. Nr. 40008061658

SEB Banka Rīdzenes nod.

Kods UNLALV2X

Konts LV35UNLA0002029469386 – EUR

Konts LV56UNLA0002029469687 – USD

Latvijas Ārstu biedrības rekvizīti sertifikācijas/ resertifikācijas maksājuma veikšanai:

 Sertifikācijas institūcija

"Latvijas Ārstu biedrība"

Reģ. Nr. 40008000051

Skolas ielā 3, Rīga, LV-1010

AS "Swedbank"

Konts: LV27HABA0551035992836