­

GINEKOLOĢISKĀS ULTRASONOGRĀFIJAS KURSI TIEK PĀRCELTI UZ NOVEMBRI

Priecīgas Lieldienas! Lai sirdī pavasara saules siltums, iedvesma un enerģija jauniem darbiem!

Rekomendācijas ārstniecības iestādēm, kuras nodrošina grūtnieču antenatālo aprūpi

Lai nodrošinātu grūtnieču aizsardzību un sociālo izolāciju, atbilstoši valstī noteiktajiem COVID infekcijas ierobežošanas pasākumiem, ārstniecības iestādes, kuras ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu un kuras nodrošina grūtnieču antenatālo aprūpi, uz laiku, līdz ārkārtas situācijas atcelšanai Latvijā, ievērot šādas rekomendācijas:

1. Grūtniecēm, kuras atrodas pašizolācijā, visu plānveida ambulatoro izmeklējumu veikšanu nodrošināt tikai pēc pašizolācijas laika beigām, nepieciešamības gadījumā, izmeklējumus aizstājot ar citiem testiem vai veicot vēlāk (piem., I trimestra ģenētiskā skrīninga vietā veikt II trimestra ģenētisko skrīningu, II trimestra ultraskaņas skrīningu veikt pēc pašizolācijas laika beigām).

2. Nepārsniegt skrīninga programmā plānoto vizīšu skaitu, savukārt veselām, zema riska grūtniecēm klātienes vizīšu skaitu, samazināt līdz 5 vizītēm. Pārējās vizītes aizstāt ar attālinātām konsultācijām elektroniskajās platformās, papildus skaidrojot augļa labsajūtas monitorēšanas principus un nepieciešamību veikt asinsspiediena mērījumus mājas apstākļos.

3. Ievērot skrīningā noteikto ultraskaņas izmeklējumu skaitu (2) veselām grūtniecēm, kā arī papildu izmeklējumus veikt, atbilstoši stingrām indikācijām, norādot tās nosūtījumā un fiksējot medicīniskajā dokumentācijā.

4. Nenoteikt B grupas streptokoka (turpmāk – BGS) nēsāšanas statusu, bet dzemdībās BGS profilaksei piemērot uz risku vērstu taktiku, kā tas tiek piemērots dzemdētājām ar nezināmu BGS statusu.

5. Atcelt pēcdzemdību krūšu kurvja rentgenizmeklējumu nedēļniecēm uz vēlāku laiku pēc ārkārtas situācijas atcelšanas valstī. Par faktu, ka plaušu rentgenizmeklējums nav veikts, informēt sievietes ģimenes ārstu, kurš seko izmeklējuma veikšanai turpmākajā periodā.

6. Ambulatorajām ārstniecības iestādēm, kuras veic grūtnieču antenatālo aprūpi vai ultrasonogrāfijas izmeklējumus, turpināt sniegt antenatālās aprūpes pakalpojumus reģistrētajām grūtniecēm, nodrošinot sociālās distancēšanās iespējas iestādē, pieņemot pacientus pēc iepriekšēja pieraksta un nepieļaujot rindu veidošanos.

International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology izstrādātās klīniskās rekomendācijas ultrasonogrāfiskiem izmeklējumiem dzemdniecībā un ginekoloģijā SARS-CoV-2 periodā

Ņemot vērā, ka koronavīruss izplatās ļoti staruji un viegli, jāsaprot, ka arī asimptomātiskas personas varētu būt transmisijas avots. Lai pasargātu no inficēšanās pacientes un speciālistus, kas veic ultrasonogrāfiju, ISUOG (International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology) ir izstrādājusi klīniskās rekomendācijas ultrasonogrāfiskiem izmeklējumiem dzemdniecībā un ginekoloģijā.

Materiāls latviešu valodā pieejams šeit: ISUOG klīniskās rekomendācijas USG izmeklējumiem

"Clinical Policy Guidelines for Abortion Care 2020"

National Abortion Federation 2020. gada izdevums "Clinical Policy Guidelines for Abortion Care"

Informatīvs materiāls

 "Zāles un citas vielas, bērniņu gaidot" /Dr.med. Antons Skutelis/