­

Sēru vēsts

Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācija izsaka visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem, ārsti-ginekoloģi Jekaterinu Hazanovu pāragri mūžībā aizvadot.

Izvadīšana 30.06.15. plkst. 13:00 Jaundubultu kapos Jūrmalā.

Vēstures lappuses - ar laipnu doc. Andrējevas gādību sagādātas bildes (2)

Vēstures lappuses - ar laipnu doc. Andrējevas gādību sagādātas bildes (1)

Apsveicam jauno valdi, ētikas un revīzijas komisiju!

VALDE:

Asociācijas prezidente - Dace Matule

Dace Rezeberga

Jana Žodžika

Dace Melka

Daiga Baranovska

Maira Jansone

Liāna Gavare

Anna Miskova

Gints Lapiņš

Ronalds Mačuks

Juris Iļjenkovs

ĒTIKAS KOMISIJA:

Svetlana Ozoliņa

Inga Rubule

Vija Veisa

REVĪZIJAS KOMISIJA:

Priekšsēdētāja - Inese Cekula

Olita Kravčenko

Astrīda Tirāne

Paldies iepriekšējai valdei, ētikas un revīzijas komisijai par paveikto darbu!

 

Atkārtota biedru kopsapulce, vēlēšanas

10. jūnijā plkst 15:00 Rīgas Dzemdību nama Melka auditorijā tiek izsludināta atkārtota biedru kopsapulce.

Šajā laikā notiks balsošana un tiks ievēlēta valde, ētikas un revīzijas komisija neatkarīgi no klātesošo biedru skaita.

Programma:

15:00-16:00 Balsošana
16:00-16:30 Gastroezofageālā atviļņa slimība, Prof. Dace Rezeberga
16:30-17:00 Grūtniecība un mutes dobuma veselība, Dr. Ilona Viduskalne
17:00-17:30 Klīniskie gadījumi, Prof. Dace Rezeberga:
-"Visa dzemdniecība vienā..."
-Reproduktīvā veselība HIV inficētām sievietēm
17:30 Rezultātu paziņošana