­

Ultrasonoskopijas izmeklēšana 11-13+6 grūtniecības nedēļās

Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācija ar prieku piedāvā iepazīties ar grāmatas "Ultrasonoskopijas izmeklēšana 11-13+6 grūtniecības nedēļās" latvisko versiju,kas tapis sadarbībā ar Leonardo Da Vinci Transfer to Innovation projektu un Fetal Medicine organizāciju Londonā.

Grāmatas autors ir pazīstamais ārsts Kypros Nicolaides un grāmata apraksta galvenos ultrasonogrāfijas izmeklēšanas principus un to saistību ar ģenētiskām augļa patoloģijām agrīnajā grūtniecības laikā.

Materiāls paredzēts izmantošanai praktiskajā medicīnā ginekologiem un dzemdību speciālistiem, ģenētiķiem, ārstiem rezidentiem, kā arī medicīnas studentiem un citiem ar šo jomu saistītiem speciālistiem.

Ultrasonoskopijas izmeklēšana 11-13+6grūtniecības nedēļās

Svarīgi! Par Fizisko personu datu aizsardzību

Cienījamie kolēģi, Paskaidroju, ka saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 21.panta pirmo daļu un trešās daļas 3.punktu visām valsts vai pašvaldību institūcijām, fiziskajām un juridiskajām personām, kuras veic vai vēlas uzsākt informācijas par personas veselību (tas ir, personas datu) apstrādi, personas datu apstrāde ir jāreģistrē Datu valsts inspekcijā. Lūdzu ņemiet vērā, ka Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 204.9 panta pirmajā daļā par fiziskās personas datu apstrādi bez likumā noteiktās reģistrēšanas vai bez personas datu aizsardzības speciālista reģistrēšanas Datu valsts inspekcijā ir paredzēta administratīvā atbildība. Informēju, ka tām fiziskajām un juridiskajām personām, kuras Datu valsts inspekcijā ir reģistrējušas sistēmas līdz 2007.gadam, jāņem vērā, ka 2007.gada 1.mārtā tika veikti grozījumi Fizisko personu datu aizsardzības likumā un sākot ar 2007.gada 1.septembri sistēmu reģistrāciju aizstāj personas datu apstrādes reģistrācija. Ja nepieciešama papildus informācija, zvaniet Datu valsts inspekcijai katru darba dienu konsultāciju laikā no 14:00 līdz 16:00 (tālr. 67223131). Jums ir jāiesniedz Datu valsts inspekcijā personas datu apstrādes reģistrācijas iesniegums (veidlapa, kā arī vadlīnijas reģistrācijas iesnieguma aizpildīšanai ir pieejamas Datu valsts inspekcijas mājas lapā http://www.dvi.gov.lv/izmainas/).

Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu Ziemassvētku balles ielūgumi

Cienījamie kolēģi, ir iespēja jau iegādāties ielūgumus uz Ziemassvētku balli, kas šogad notiks 15.decembrī no plkst.19 Mazajā Ģildē, Amatu ielā 3/5. Kontaktpersona ielūgumu iegādei Vita Jostiņa, mob. 29276390, Cena - 15 Ls/1 personai, 25 Ls/2 personām.

Aicinājums piedalīties LĀB Starpnozaru konferencē

24. novembrī RSU, Dzirciema ielā 16, Rīgā Sākums plkst. 9.00, reģistrācija no plkst. 8.30
Lekcijas laiks
9.10–9.50 Ģirts Briģis. Slimību cēloņu daudzfaktoru teorija
9.50–10.30 Jānis Gardovskis.   Aknu veidojumu diagnostika un ķirurģiskā ārstēšana
10.30–11.10 Ludmila Vīksna.  Vecais aktuālais un jaunais biedējošais infektoloģijā
11.10–11.40      30 min kafijas pauze
11.40–12.20 Laila Meija. Fitoestrogēni – draugi vai ienaidnieki?
12.20–13.00 Genādijs Ambalovs.  Plaušu ķirurģija– Hidrotorakss
13.00–13.40 Andrejs Ērglis. Modernā kardioloģija jeb paradigmas maiņa kardiovaskulāro slimību izpratnē
13.40–14.00       20 min kafijas pauze
14.00–14.40 Ingrīda Čēma. Mutes dobuma vēžu diferenciāla diagnostika
14.40–15.20 Arnis Vīksna. Ārsta vieta valsts nākotnē
15.20–16.00 Jānis Vētra.  Par ķermeņa stāvokļa ietekmi uz cilvēka funkcionālām spējām
Konferences programmā iespējamas nelielas izmaiņas. Par dalību konferencē tiek piešķirti 12 tālākizglītības punkti. SERTIFIKĀTS PAR PASĀKUMU TIKS IZSNIEGTS TIKAI KONFERENCES DIENĀ!!! Dalības maksa: līdz 13.11. – Ls 10 LĀB individuālajiem biedriem un rezidentiem, Ls 20 pārējiem; no 14.11. līdz 23.11. – Ls 15 LĀB individuālajiem biedriem un rezidentiem, Ls 25 pārējiem; KONFERENCES NEAPMEKLĒŠANAS GADĪJUMĀ NAUDA NETIKS ATMAKSĀTA!!! Informācija – www.arstubiedriba.lv, Latvijas Ārstu biedrības sekretariātā, tālr. 67220661, vai pa e-pastu konference@arstubiedriba.lv

Asociācijas sēde 9.11.2012 RSU Aulā

Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas un biedrības „Papardes zieds” kopīgi rīkotā konference – sēde, kas veltīta neplānotas grūtniecības jautājumam Latvijā.

Konference – sēde „Sieviete un neplānota grūtniecība” dienas kārtība

2012. gada 9. novembrī, Rīgas Stradiņa universitātes Aulā, Dzirciema ielā 16, Rīgā no plkst. 12:00 – plkst. 18:00

No 12:00 – 13:00 Dalībnieku ierašanās un reģistrācija;

13:00 – 13:15 Uzruna. Ievads. 

13:15 – 13:30 Video „Pagātnes liecības”Ilze VĪBERGA, Asoc.prof.;

13:30 – 14:15 „Mīti un uz pierādījumiem balstīta patiesība par grūtniecības pārtraukšanu.” K.Gemzell DANIELSSON, profesore (Zviedrija)  

14:15 – 14:45 „Sievietes reproduktīvā izvēle un nedzimušas dzīvības aizsardzības tiesiskie aspekti.” Solvita OLSENA, Dr. iur., MD, Juridiskā biroja „Medicīnas tiesību institūts” direktore;  

14:45 – 15:15 „Bioētika, embrija morālais statuss un grūtniecības pārtraukšanas problēma.” Signe MEŽINSKA, Dr.sc.soc., MS Bioethics, LU Bioētikas un biodrošības centra pētniece;         

15:15 – 15:45 “Reproduktīvā un seksuālā izglītība skolās un jauniešiem draudzīgie veselības pakalpojumi Igaunijā: izmaksu efektivitāte un ietekme uz veselības rādītājiem.” K. HALDRE (Igaunija);  

15:45 – 16:00 “Drošs aborts – Pasaules Veselības organizācijas rekomendācijas. Latvijas tehnoloģijas.” Dace MATULE, Latvijas Ginekologu asociācijas prezidente;  

16:00 – 16:15 Informatīvā materiāla “Aborts” prezentācija Ilze VĪBERGA, Asoc.prof, Iveta ĶELLE,biedrības „Papardes zieds” valdes priekšsēdētāja;

16:15 – 16:45 Jautājumi un diskusijas ar konferences – sēdes lektoriem. Par šī pasākuma apmeklējumu tiek iegūti 10 kredītpunkti, un izsniegta apliecība, tikai tiem dalībniekiem, kas piedalījušies konferencē – sēdē pilnā apjomā un klātienē.