­

BIEDRA NAUDAS MAKSĀJUMI

Biedra naudas apmērs ir 28EUR gadā.

USG biedra naudas apmērs ir 5EUR gadā.

 

Informācija par maksājumiem ir pieejama ginasoc.lv mājas lapā, individuālajā profilā sadaļā MAKSĀJUMI. Neskaidrību gadījumā, lūdzu, kontaktējieties ar Ginekologu asociācijas sekretāri Kristu Krūmiņu, epasts: krumina.krista7@gmail.com.

 

Rekvizīti biedra naudas maksājumu veikšanai:

Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācija,

Miera iela 45, Rīga, LV-1013,

Latvija tālr. (+371) 67315548,

fakss (+371) 67315548,

Reģ. Nr. 40008061658

SEB Banka Rīdzenes nod.

Kods UNLALV2X

Konts LV35UNLA0002029469386 – EUR

Konts LV56UNLA0002029469687 – USD