­

ASPRE pētījuma rezultāti

ASPRE rezultāti 2017

Aspirīns vs. Placebo preeklampsijas gadījumā

Vadlīnijas 2016. gadā

Vadlīniju apkopojums

FIGO’s updated recommendations for misoprostol used alone in gynecology and obstetrics

FIGO’s updated recommendations for misoprostol used alone in gynecology and obstetrics