­

„IOTA klasifikācija ginekoloģijā, Dopplera izmantošana dzemdniecībā”

PROGRAMMA

Somijas Kontracepcijas vadlīnijas angļu valodā

http://www.kaypahoito.fi/web/english/guidelines/guideline?id=ccg00004

Kursi "Ultrasonogrāfijas nozīme atrisinot augsta riska grūtniecību"

PROGRAMMA

ISUOG vadlīnijas

ISUOG consensus statement on the impact of non-invasive prenatal testing (NIPT) on prenatal ultrasound practice

ISUOG Practice Guidelines: performance of first-trimester fetal ultrasound scan

ISUOG Practice Guidelines: performance of first-trimester fetal ultrasound scan - PIRMĀ TRIMESTRA SKRĪNINGA VADLĪNIJAS TULKOTAS LATVISKI

ISUOG Doplera pielietojums dzemdniecībā - TULKOTAS LATVISKI

 

Practice guidelines for performance of the routine mid-trimester fetal ultrasound scan

Practice guidelines for performance of the routine mid-trimester fetal ultrasound scan - OTRĀ TRIMESTRA SKRĪNINGA VADLĪNIJAS TULKOTAS LATVISKI

ISUOG Practice Guidelines (updated): sonographic screening examination of the fetal heart

ISUOG consensus statement: what constitutes a fetal echocardiogram?

ISUOG Practice Guidelines: use of Doppler ultrasonography in obstetrics

ENTOG Newsletter

ENTOG Newsletter September

8. Latvijas Ārstu kongress

Godātie kolēģi!

Latvijas Ārstu kongress ir lielākais medicīnas forums Latvijā, kurš notiek reizi četros gados un kurā ik reizi ir piedalījušies vairāki tūkstoši ārstu no Latvijas, kā arī latviešu tautības un ar Latviju saistīti ārsti no visas pasaules.

Pirmie trīs Latvijas Ārstu kongresi notika XX gadsimta pirmajā pusē, starpkaru periodā. Bet Pasaules latviešu ārstu kongresa ideja pieder ASV ortopēdam profesoram Bertramam Zariņam. Viņš kopā ar profesoru Kristapu Keggi un profesoru Viktoru Kalnbērzu atrada iespēju rīkot Rīgā Pirmo Vispasaules latviešu ārstu kongresu 1989. gadā, kas kļuva par vienu no Trešās atmodas kulminācijām. Kongress deva impulsu un radīja priekšnoteikumus būtiskām pārmaiņām praktiski visās medicīnas nozarēs.

Nākamie Latvijas Ārstu kongresi, katrs kļūdams par unikālu un nozīmīgu veselības aprūpes un sabiedrības veselības speciālistu profesionālās dzīves notikumu, veido nozares kopskatu Latvijā un pasaulē, izceļot būtiskākos notikumus un pavērsienus tās attīstībā.

8. Latvijas Ārstu kongress notiks 2017. gada 21.–23. septembrī Starptautiskajā izstāžu centrā"Ķīpsala" vienlaikus astoņās konferenču zālēs, semināru un apspriežu telpās.

Latvijas Ārstu kongresu rīko Latvijas Ārstu biedrība sadarbībā ar Latviešu ārstu un zobārstu apvienību.

Ārstu kongress dos iespēju ārstiem no Latvijas un visiem tiem, kas jūtas Latvijai piederīgi – ir dzimuši, auguši, mācījušies vai strādājuši Latvijā, vai arī viņu dzimtas saknes nāk no Latvijas –, īstenot dzīvē Latvijas Ārstu biedrības devīzi „Gens una sumus” – būt kopā profesionālajos svētkos, neņemot vērā specialitātes, pieredzes, amata, zinātniskā grāda, akadēmiskā nosaukuma vai kāda cita apstākļa it kā radītus ierobežojumus.

8. Latvijas Ārstu kongresa formas un satura kopsaucējs ir ikvienam ārstam labi pazīstamais jēdziens – klīniskais gadījums. Kongresa mērķis ir dot iespēju visu nozaru praktizējošiem ārstiem caur klīniskā gadījuma prizmu dalīties ar savu pieredzi, novērojumiem, atziņām un neatbildētajiem jautājumiem. Klīniskā gadījuma skatpunkts ir arī visnotaļ piemērota platforma, lai notiktu profesionāla un atbildīga saruna par atsevišķām kongresā īpaši aktualizētām tēmām – mātes un bērna veselība, paliatīvās aprūpes problemātika, veselības aprūpes finansēšana, ārstniecības personu darbības tiesiskais regulējums, qou vadis, farmācija, primārās veselības aprūpes attīstība Latvijā, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta attīstības sabremzēšanās pusceļā –, kā arī ārstu un veterinārārstu sadarbības jautājumiem. Kongresā atsevišķi apspriežamo tēmu saraksts vēl nav noslēgts.

8. Latvijas Ārstu kongresā ieplānots atvēlēt būtisku vietu vispārējām diskusijām par dalībniekiem aktuāliem veselības aprūpes organizācijas, prakses, izglītības vai zinātnes jautājumiem. Šim nolūkam tiks organizētas sēdes ar īsām prezentācijām. Būtisks jauninājums būs arī delegātu kolektīvā viedokļa izzināšana par kongresā prezentētajiem un apspriestajiem jautājumiem, izmantojot modernās elektroniskās saziņas tehnoloģijas.

Latvijas Ārstu kongress tradicionāli ir viens no nozīmīgākajiem ārstu tālākizglītības pasākumiem. Arī šajā reizē dalība kongresā tiks novērtēta ar tālākizglītības punktiem (TIP). Kongresa dalībniekiem būs pieejams elektroniskais kongresa prezentāciju tēžu krājums. Ņemot vērā kongresa nozīmību un starptautisko skanējumu, LĀB Sertifikācijas padome ir atzinusi, ka kongress ir vērtējams kā starptautisks. Tādējādi par iesniegtām un akceptētām tēzēm (klīnisko gadījumu!) tiks piešķirti 10 TIP. Labākos klīniskos gadījumus būs iespēja demonstrēt stenda referāta veidā (20 TIP) vai uzstājoties ar ziņojumu (30 TIP).

Viena no sasāpējušajām problēmām ir Latvijas, īpaši reģionu, ārstu iesaiste LĀB aktivitātēs. Arī iespēju iegūt tālākizglītības punktus (TIP) attālākos reģionos strādājošajiem ir salīdzinoši mazāk nekā Rīgas kolēģiem. Zinātniski pētījumi ir galvenokārt zinātnieku un Rīgas universitāšu slimnīcu ārstu prerogatīva, toties klīniskais gadījums ir unikāla iespēja nepastarpināti iesaistīties kongresā jebkuram ārstam, arī reģionos strādājošajiem. Protams, klīniskie gadījumi kongresā tiks prezentēti dažādi – kā vienkāršas demonstrācijas, starpdisciplināra analīze vai kā klīniskais gadījums ar teorētisku apskatu, inovācijas Latvijas medicīnā caur klīniskā gadījuma prizmu utt. Ceram, ka arī profesionālās asociācijas neliegs atbalstu.

Esam pārliecināti, ka katram Latvijas ārstam ir unikāla profesionālās dzīves pieredze. Katrs ārsts varētu pastāstīt vismaz desmit interesantus īsos stāstus par un ap savu ārsta darbu vai studiju gadiem. Komiskus, skumjus, pamācošus, bet gaišus! Kongresa laikā LĀB ir nolēmusi sākt šo stāstu pierakstīšanu. Veidot kaut ko līdzīgu digitālam Dainu skapim. Šie stāsti varētu skanēt Latvijas Radio, tikt publicēti presē, palīdzot veidot pozitīvu un cilvēcīgu ārsta tēlu sabiedrības acīs. Iespējams, nākotnē žurnāla Ārsts.lv nākamo numuru cilvēki īpaši gaidīs tieši šo stāstu dēļ. Kongresa laikā sniegsim iespēju autoriem izstāstīt savu stāstu kameras priekšā.

Par tradīciju var uzskatīt, ka Latvijas ārstu kongresi ietver arī bagātīgu pašu dalībnieku un profesionālu mākslinieku sarūpētu kultūras programmu.

8. Latvijas Ārstu kongress 2017. gadā kultūras programmas ziņā, protams, nebūs izņēmums!

Datumi un laiki, kurus jau tagad ir vēlams atzīmēt savos plānotājos:

21.09.2017. plkst. 14.00–18.00 Kongresa atklāšana un koncerts Ķīpsalas starptautiskajā izstāžu centrā.

22.09.2017. plkst. 8.30–18.00 Kongresa sēdes, diskusijas, semināri un citi programmā paredzētie pasākumi.

23.09.2017. plkst. 8.30–18.00 Kongresa sēdes, diskusijas, semināri un citi programmā paredzētie pasākumi.

23.09.2017. vakarā – kongresa noslēgums un svinīgs pasākums.

 

Reģistrācija kongresam tiks atvērta 2017. gada sākumā. Sekojiet līdzi informācijai mājaslapās arstukongress.lv un arstubiedriba.lv! Aktuālākā informācija tiks atsevišķi izsūtīta e-pastā.

 

Ar cieņu,

Profesors Jānis Vētra, 8. LĀK Prezidents

Profesors Alvils Krams, 8. LĀK Zinātniskās komitejas vadītājs

Global Congress on Hysteroscopy

Imágenes integradas 1
 

Dear colleague,

 
  In recent years we have witnessed the remarkable progress that has happened in the field of gynecological endoscopy. Technological development has led to a huge improvement in image quality and miniaturization of surgical devices. New techniques and methods have emerged. This process is consistently advancing, very dynamically, and still has quite a way to go.
 

  Within the field of gynecological endoscopy, hysteroscopy is booming. More and more gynecologists want to learn and develop this technique in order to include it in their daily clinical practice. As a result, you can also see a simultaneous increase in the practice of hysteroscopy carried out in all hospitals in the world.

 

  Almost two years ago a group of gynecologists wanted to share their passion for hysteroscopy with the world and so they created the first international publication dedicated exclusively to the hysteroscopy. This hysteroscopy newsletter brought the first international group of experts in hysteroscopy together, completely independent from all other international societies.

 

  In our desire to further the dissemination of hysteroscopy and to establish it independent of laparoscopy, we decided to organize the first Global Congress on Hysteroscopy, which will be held in Barcelona next year between the 2nd and 5thMay, 2017.

 

 This conference has been organized by hysteroscopists from different countries and a network of regional representatives, who form the link between the organizing committee and the various national societies.

   With the support of multiple societies, both national and international, this conference is a truly global platform for the dissemination of hysteroscopy. It will be an amazing showcase, where, for the first time, all the most recent innovations in the sector of hysteroscopy will be exhibited.

  We ask you to share this information with the members of your society to help us to spread this Global event

 
  More information at http://www.hysteroscopy2017.com
 

  We look forward to seeing you in Barcelona

 
 
  Warm regards,
 
Imágenes integradas 2

 

Latvijas Kolposkopijas biedrības sēde

Nākamā LKB sēde notiks 02.12.16. RAKUS stacionāra “Biķernieki” konferenču zālē.

Reģistrācija plkst. 12:30, sākums plkst. 13:00.

Programma tiks izziņota drīzumā.

11. novembra asociācijas sēde!

Norises vieta: Bellevue Park Hotel Riga, Slokas iela 1

PROGRAMMA:

12:00-13:00 Reģistrācija

13:00-13:30 Uga Dumpis „Sezonālā gripa, kāpēc tā ir bīstama grūtniecēm, profilakses iespējas”

13:30-13:40 Dace Ezeriņa „Pirmā trimestra kombinētā skrīninga interpretācijas problēmas”

13:40-14:00 Daiga Baranovska „Medikamentozs aborts”

14:00-14:30 Areta Tula „Dzemdes kakla vēzis Latvijā - gadījumu analīze, aktuālās problēmas un iespējamie risinājumi”

14:30-15:00 Anna Miskova "Krīzes situācijas dzemdniecībā"

15:00-15:30 Kafijas pauze

15:30-15:50 Maira Jansone „Mātes saslimstības un mirstības samazināšanas iespējas: Mātes veselībai kritisko gadījumu analīzes principi, piemēri”

15:50-16:10 Dace Rezeberga „Mātes saslimstības un mirstības samazināšanas iespējas: Mātes mirstības konfidenciālās analīze: principi, pirmo trīs gadu pieredze”

16:10-16:30 Dace Rezeberga „Perinatālās mirstības analīzes iespējas. Plānotās izmaiņas likumdošanā MK 611. noteikumos „Dzemdību palīdzības organizācijas kārtība” un MK 60. noteikumos „Noteikumi slimnīcām un to struktūrvienībām””

16:30-16:45 Jānis Šavlovskis "Pēcdzemdību asiņošana-klīniskais gadījums"

16:45-17:15 Andris Baumanis "E-veselības juridiskie un tiesiskie aspekti"

Sēru vēsts. Mūžībā aizgājusi mūsu kolēģe docente Melānija Orleāna.

 

IN MEMORIAM
Docente MELĀNIJA ORLEĀNA
(29.06.1931.- 27.10.2016.)

Noslēdzies cildens ārstes mūžs.
Gadu un darba bagāts, īpašas sievišķības piesātināts, sievišķā spēka un gudrības apbrīnots.
Vairākas ārstu, protams, arī ginekologu paaudzes docentes vadībā apguvušas ambulatoriskās ginekolģijas un grūtniecības vadīšanas prasmi.
Tieši LKA aprindās visbiežāk lietotā uzruna "Docente.."- bijusi veltīta mūsu Melānijai..
Docentes vadītās nodarbības studentiem, subordinatoriem, interniem,vēlāk- rezidentiem  u.c. topošiem un esošiem speciālistiem bija īpašas-tāpat kā viņa pati. Mācību grupām izveidojās īpaša saikne ar docenti, līdz pat kopīgu pasākumu rīkošanai ārpus mācību un prakses vietas. Nez, vai kāds cits mācībspēks ir mācījis tik rūpīgi meklēt velīno pretoksikozi, preeklampsiju- kā docente Orleāna!
Ārstes ginekoloģes praktiskā darbība savulaik sākta  un noritējusi Preiļos.
M.Orleāna Medicīnas doktores disertāciju aizstāvējusi ar pētījumu: "Fiziopsihoprofilakse grūtnieču aprūpē un dzemdniecībā"- tas bija laikā, kad psihoterapija nebija nedz populāra, nedz pieejama.
M.Orleāna ir arī līdzautore vienai no pirmajām mācību grāmatām latviešu valodā, proti, "Dzemdniecība".
Līdztekus docētājas darbam RMI  un vēlāk RSU Dzemdniecības un ginekoloģijas katedrā,  ārste konsultējusi Rīgas 1.poliklīnikā, Veselības centrā "Pļavnieki", Diplomātiskā servisa Medicīnas centrā, kā arī privātpraksē klīnikā "Denta".
Visvairāk pūļu, darbagadu un sirdsatdeves kopā ar domubiedriem-kolēģiem docente ieguldījusi Latvijas Kontraceptoloģijas  asociācijas dibināšanā 1995.g., tās vadīšanā un ikgadējo semināru rīkošanā 21 gada garumā. Š.g.12.oktobrī notikušais LKA seminārs vērtējams par izcilāko  LKA vēsturē. Arī tas bija docentes rosināts un ar valdi kopā organizēts, Melānija tā norisei juta līdzi ar sirdi un dvēseli, lai gan fiziski vairs klāt neesot. LKA valdei īsi pirms semināra LKA prezidente M.Orleāna  vēstīja: "Esmu pārliecināta, ka šī un citu semināru, kā 
 arī LKA vadīšanu nododu drošās rokās.."
Atzīstams fakts, ka tieši LKA semināri  ar uzticētiem priekšlasījumiem ir bijusi lieliska kalve ārstiem, kas turpmāk kļuvuši par izciliem lektoriem un speciālistiem.
10 gadus Melānija Orleāna ir pārstāvējusi LKA Eiropas Kontracepcijas biedrības (ESC) valdē. Pēc viņas pilnvaru termiņa beigām LKA pārstavniecība ESC tiek turpināta un vairota..
Par ilgstošu  darbību LKA un tās prezidentūru, rūpēm par Latvijas reproduktīvo statusu, kā arī LKA un Latvijas  aktualizēšanu ne tikai Eiropā vien-LKA valde ierosināja piešķirt LĀB apbalvojumu. Un 2014.g. Melānija Orleāna apbalvota ar LĀB goda zīmi "Tempus Hominis".
Docentes vārdi īsi pirms aiziešanas: "Esmu savā dzīvē daudz padarījusi..''
Un pāri visam līdz pat mūža pēdējam mirklim Melānija bija īstena dāma ar savu viedumu un tāda arī paliks mūsu atmiņās..

Mūžīgo mieru lai viņai dod Kungs!

Latvijas Kontraceptoloģijas, seksuālās un reproduktīvās veselības asociacijas (LKA) valde


Atvadīšanās no Melānijas Orleānas: ceturtdien, 3.novembrī pl.13.00 Krematorijas atvadu zālē.