­

RSU Tālākizglītības fakultāte piedāvā kursus Kardiopulmonālā reanimācija pieaugušajiem un bērniem!

2015. gada 10. – 12. aprīlis

Programmas vadītāji: prof. Indulis Vanags un asoc. prof. Biruta Mamaja
Programmas ilgums: 24 izglītības stundas (teorija – 14; prakse – 10)

PROGRAMMAS TEMATIKA

  • Kardiopulmonālās reanimācijas (KPR) pamatalgoritms pieaugušajiem un bērniem. Svešķermeņi elpceļos - teorija, videofilma, treniņš ar pieaugušo un bērnu manekeniem
  • Padziļinātās KPR algoritmi pieaugušajiem
  • Padziļinātās KPR algoritmi bērniem. Medikamenti, to ievades ceļi. Šoks. Padziļinātās KPR algoritmu bērniem analīze
  • Defibrilācijas pamati. EKV un EKS. Defibrilācija, izmantojot manekenu
  • Slīkušo pacientu palīdzības taktika
  • Elpceļu caurlaidības nodrošināšanas metodes pieaugušajiem un bērniem. Elpvads. Trahejas intubācijas tehnika - teorija, videofilma, treniņš ar pieaugušo un bērnu manekeniem
  • Elpceļu caurlaidības nodrošināšanas alternatīvās metodes pieaugušajiem (laringeālā maska, krikotireotomija, Combitube) un bērniem (COPA elpvads, laringeālā maska, krikotireotomija) – teorija un treniņš ar pieaugušo un bērnu manekeniem
  • Anafilakse. Lateksa alerģija. Šoks
  • Pieaugušo un bērnu KPR algoritmu situāciju uzdevumi


Dalība kursos

Dalības maksa: EUR 75,00
Pieteikšanās: sūtot pieteikumu uz e-pastu kursi@rsu.lv. Pieteikumā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, programmas nosaukums, kontakttālrunis, kā arī, ja nepieciešams – maksātāja rekvizīti vai aizpildot elektroniskās pieteikšanās formu RSU mājas lapā www.rsu.lv

Apmaksas kārtība: Par dalību kursos Jums tiks sagatavots rēķins, kuru nosūtīsim elektroniski uz Jūsu pieteikumā norādīto e-pastu. Apmaksa jāveic ar pārskaitījumu uz rēķinā norādīto bankas kontu ne vēlāk kā līdz kursu sākumam
Norēķināties skaidrā naudā kursu norises vietā nebūs iespējams!

Kardiopulmonālā reanimācija

JAUNUMS!

Ar Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas valdes lēmumu visiem ginekologiem - dzemdību speciālistiem, kuri strādā stacionāru nodaļās, vienu reizi piecos gados (pirms resertifikācijas) ir nepieciešams apmeklēt pieaugušo kardiopulmonālās reanimācijas kursus. Sertifikāts par kursu apmeklējumu jāņem līdzi uz resertifikāciju.