­

Dr.Vībergas uzsaukums jaunam Sertifikācijas komisijas priekšēdim

Cien. kolēģi! Ir pagājušas Lieldienas un visi mēs gaidām pavasari un pārmaiņas it visur: dabā, mūsu personīgajā dzīvē, darbā, valstī…. Visi to gaidām ar gaišām domām un cerībām uz labāko. Tā tam arī ir jābūt. Taču pārmaiņas nevar notikt pašas par sevi, mums tajās aktīvi jāiesaistās un tās arī jāvada mums vēlamajā virzienā. Nu, kaut vai logus nomazgāt un aizkarus izmazgāt…, dārziņu uzrakt…, kabinetu sakārtot, izmetot sakrājušos un nevajadzīgos papīrus un lietas un sakārtojot dokumentus nākošajai sertifikācijai (lai gan tā būs tikai pēc četriem vai trīs gadiem!)…. Varētu pieminēt vēl daudz ko šajā sakarā! Taču šajā manis rakstītajā uzrunā vēlos pievērsties vienam jautājumam – nākošās Sertifikācijas komisijas vēlēšanas, kas arī paredzamas paralēli mūsu asociācijas valdes un prezidenta vēlēšanām maijā, jo ir arī pagājis Sertifikācijas komisijas darbības divu gadu termiņš. Es Sertifikācijas komisijā esmu ievēlēta un darbojusies no 1998.gada un kā Sertifikācijas komisijas priekšsēde esmu bijusi ievēlēta kopš 2002.gada. Šie desmit gadi ir paskrējuši ļoti ātri ne tikai man, bet arī mums visiem. Ja tā padomā, mans paraksts blakus Ārstu biedrības prezidenta parakstam lielākajai daļai kolēģu uz sertifikāta jau ir bijis divas reizes. Līdz ar to esmu nonākusi pie secinājuma, ka ir jādod vieta „parakstīt sertifikātus” (es smaidu!) jeb vadīt godprātīgi Sertifikācijas komisiju un pašu sertifikācijas procesu mums pašiem kādam citam jaunam, kolēģu cienītam un respektējamam, zinošam kolēģim. Pirms izsaku savus priekšlikumus un vēlmes, gribētu izteikt īsu „rezumē” par ārstu sertifikācijas/resertifikācijas procedūras kārtību mūsu valstī, jo man vēl aizvien dažreiz ir sajūta, ka ne visi kolēģi tomēr īsti pilnībā izprot šo kārtību. Ārstu un zobārstu sertifikācija un resertifikācija ir Latvijas valsts funkcija, kas ar Ārstniecības likuma 29.pantu ir deleģēta Latvijas Ārstu Biedrībai (LĀB). Savukārt, LĀB to veic, pamatojoties uz LĀB 2007.gada Nolikumu par speciālistu sertifikāciju, kurā arī ir aprakstīti sertifikācijas noteikumi un procedūra. Sertifikācijas procedūru uzrauga LĀB institūcija Sertifikācijas padome (SP), kas arī apstiprina specialitāšu asociāciju Sertifikācijas komisiju personālsastāvu un izmaiņas tajā un uzrauga to darbību. Tātad, specialitātes Sertifikācijas komisija ir pakļauta tikai un vienīgi LĀB SP. Specialitātes Sertifikācijas komisiju 5 - 11 cilvēku sastāvā ievēl specialitāšu asociāciju pilnsapulcēs, atklāti balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu uz diviem gadiem. Sertifikācijas komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs, kuru no sava vidus ievēl Sertifikācijas komisijas locekļi, atklāti balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu. Specialitātes Sertifikācijas komisija darbojas pamatojoties uz augšminēto LĀB nolikumu un seko, lai tiktu ievēroti visi nolikumā minētie nosacījumi, sertificējot vai atsakot sertifikāciju vai anulējot sertifikātu konkrētai ārstniecības personai. Mums ir vajadzīga cienījama un kolēģu respektēta, stingra Specialitātes Sertifikācijas komisija, kā arī tās priekšsēdis. Kāda šos desmit gadus esmu bijusi es, ir jāvērtē Jums. Negribētos sevi kaut kā lielīt, bet esmu centusies būt godprātīga un attiekties pret visiem kolēģiem vienādi stingri un prasīgi un prasījusi to no komisijas locekļiem. Manuprāt, ir zudusi tā baiļu pilnā un negatīvā kolēģu attieksme pret sertifikācijas/resertifikācijas komisiju un procedūru, bet pieaugusi kolēģu atbildība par sertifikāciju un līdz ar to par sava profesionālā līmeņa uzturēšanu ar mūsu asociācijas organizēto pasākumu palīdzību un sapratne par nepieciešamību pilnveidoties visu savu profesionālo dzīvi. Es noteikti varu izteikt pateicību visiem kolēģiem, kas darbojās un darbojas komisijā manā vadībā šos desmit gadus. Īpaši gribu pateikties komisijas sekretārēm dr. Kaļķei, kuru nomainīja dr. Apšeniece, par ļoti godprātīgo un precīzo darbu. Es aicinu kolēģus izvirzīt Sertifikācijas komisijas personālsastāvam to kolēģi, kuru Jūs tiešām cienāt profesionāli un ieklausāties viņā profesionāli un nevis tāpēc, ka viņš ir vienkārši jauks kolēģis vai draugs. Te vajadzētu spēt nošķirt draudzību no profesionalitātes. Protams, ir jāvaicā kolēģim, vai viņš ir gatavs uzņemties papildus sabiedrisku profesionālu slogu. Ir jābūt arī kolēģa iekšējai motivācijai (tā ir mūsu kopējā profesionālā lieta!) uzņemties darboties komisijā, iespējams, ziedojot savu brīvo laiku, tiešās profesionālās darbības laiku, savas ģimenes laiku… Uzskatu, ka jaunu kolēģu iesaistīšanās komisijas darbā noteikti ienesīs jaunas vēsmas, kas ir un būs tikai pozitīvi mūsu specialitātes izaugsmē. Pilnīgi savu kandidatūru Sertifikācijas komisijai neatsaucu un, ja tikšu atkal ievēlēta uz diviem gadiem, noteikti jaunajam priekšsēdim „nodošu lietas” un palīdzēšu „iejusties” amatā. No savas puses, aicinu kolēģus atbalstīt ievēlēšanai Sertifikācijas komisijā dr. SANDRU VĪTIŅU, ko es personīgi ļoti cienu profesionāli un koleģiāli. Uzskatu, ka viņa būtu ļoti piemērota komisijas priekšsēdes amatam savu cilvēcisko īpašību un atbildības sajūtas pēc. Dr. Vītiņa kā ārsts ginekologs-dzemdību speciālists jau praktizē no 1997.gada un arī no 1997.gada strādā P.Stradiņa KUS dzemdību nodaļā. Ir pieredzējusi un ļoti zinoša kolēģe, kas ar savu pozitīvismu, godprātību varētu turpināt un attīstīt mūsu Sertifikācijas komisijas tradīcijas un, vajadzības gadījumā, arī aizstāvēt mūsu specialitātes intereses, kas ir ļoti būtiski un nozīmīgi mums visiem. Dr. Vītiņa ir devusi piekrišanu savas kandidatūras Sertifikācijas komisijai izvirzīšanai. Aicinu kolēģus balsot par viņu vēlēšanās. Protams, es arī aicinu kolēģus izvirzīt citus kolēģus vai arī pašiem izvirzīt savu kandidatūru nākošās Sertifikācijas komisijas vēlēšanām. Taču darīsim to atbildīgi! Pašreizējās Sertifikācijas komisijas priekšsēde dr. ILZE VĪBERGA

Pārvēlēšanu sapulce 2012.gada 15.jūnijā

ATKĀRTOTA PĀRVĒLĒSANU SAPULCE NOTIKS 15.JŪNIJĀ RĪGAS DZEMDĪBU NAMA LIELAJĀ KONFERENČU ZĀLĒ. REĢISTRĀCIJAS SĀKUMS PLKST.15.00

LŪDZU INFORMĒT VISUS KOLĒĢUS PAR IERAŠANOS!

Biedrības "Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācija" valde sasauc ATKĀRTOTU biedru sapulci (pārvēlēšanu sapulci) 2012. gada 15.maijā, Rīgas Dzemdību namā. Sapulces sākums plkst.15:00;

Darba kārtība: 1. Statūtu grozījumu apstiprināšana 2. Valdes un prezidenta, kā arī Sertifikācijas komisijas, Ētikas un Revīzijas komisijas vēlēšanas

Priecīgas Lieldienas!

Klausījos, brīnījos, kas aiz kalna gavilēja: Lieldieniņa braukšus brauca, Asnus veda vezumā.

Asociācijas sēde 23.martā sadarbībā ar MSD

Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas sēde Piektdien, 2012.gada 23.martā Viesnīcā TALLINK, Rīgā, Elizabetes ielā 24
Laiks Lekcija Lektors
12:00 - 12:30 Reģistrācija
12:30 – 12:40 Sēdes atklāšana Asoc. prof. Dace Rezeberga
12:40 - 13:15 Unikāla hormonu kombinācija -inovatīvs risinājums kontracepcijā Dr. Dace Matule
13:15 – 14:00 Tablete, kas radīta sievietes vajadzību piepildījumam Dr. Zane Krastiņa
14:00 - 14:15 Atklājumi, kas izmaina mūs.. MSD
14:15 - 15:00 Mākslas terapija grūtniecēm depresijas un trauksmes simptomu mazināšanai Dr. Dita Baumane-Auza
15:00 - Kafija un uzkodas

"Dziļo vēnu trombozes diagnostikas, profilakses un ārstēšanas jaunās nacionālās vadlīnijas"

Latvijas Fleboloģijas biedrība,
Latvijas Asinsvadu ķirurgu biedrība un
Latvijas Internistu Biedrība
Sadarbība ar Rīgas Stradiņa Universitāti,
Organizē un Aicina jūs uz Konferenci:
"Dziļo vēnu trombozes diagnostikas, profilakses un ārstēšanas jaunās nacionālās vadlīnijas''.
Gaidīsim JŪS 2012. gada 16. martā, Plkst 14:00, Rīgas Stradiņa Universitātes Aula, Dzirciema ielā 16, Rīgā.
Aicināti ģimenes ārsti, internisti, kardiologi, hematologi, onkologi, asinsvadu ķirurgi, ķirurgi, flebologi, traumatologi, ortopēdi, anesteziologi, ginekolgi, rezidenti, studenti un visi citi ieinteresēti speciālisti.
Reģistŗācija no Plkst 13:00. Sēdvietu skaits Aulā ierobežots.
Pasākuma apmeklētājiem tiks piešķirti 5 Kredīt punkti.

Latvijas Fleboloģijas biedrība,Latvijas Asinsvadu ķirurgu biedrība un Latvijas Internistu Biedrība Sadarbība ar Rīgas Stradiņa Universitāti, Organizē un Aicina jūs uz Konferenci: "Dziļo vēnu trombozes diagnostikas, profilakses un ārstēšanas jaunās nacionālās vadlīnijas''.

Gaidīsim JŪS 2012. gada 16. martā, Plkst 14:00, Rīgas Stradiņa Universitātes Aula, Dzirciema ielā 16, Rīgā.

Aicināti ģimenes ārsti, internisti, kardiologi, hematologi, onkologi, asinsvadu ķirurgi, ķirurgi, flebologi, traumatologi, ortopēdi, anesteziologi, ginekolgi, rezidenti, studenti un visi citi ieinteresēti speciālisti. Reģistŗācija no Plkst 13:00.

Sēdvietu skaits Aulā ierobežots.

Pasākuma apmeklētājiem tiks piešķirti 5 Kredīt punkti.

Ginekologu asociācijas izbraukumu sēde Daugavpilī

Latvijas Ginekologu Asociācijas izbraukuma sēde Daugavpilī. Pasākums notiks šī gada 24.februārī, plkst. 13:00  Daugavpils Novada Kultūras Centrā (Dobeles iela 30, Daugavpils) Programmā:
12:30 – 13:00 Reģistrācija, kafija 13:00 – 13:30 Prof.Dace Rezeberga  Asociācijas aktualitātes 13:30 – 13:40 Krista Kalniņa, Bayer  50 gadi sieviešu veselībā 13:40 – 14:25 Dr. Dace Melka  Klīniskās rekomendācijas endometriozes ārstēšanā 14:25 – 15:10 Dr. Nellija Lietuviete Endometrioze operējoša ginekologa skatījumā 15:10 – 15:20 Pharm. Svetlana Losane , Bayer Visannette – jaunums endometriozes ārstēšanā 15:20 – 16:00 Dr. Astrīda Tirāne  Dienogests kontracepcijai un ārstniecībai 16:00 – 16:10 Sigita Bopulu, Bayer  50 gadu lielākais atklājums kontracepcijā Noslēgumā: Sirsnīgas diskusijas Kontakttālrunis: Pieteikšanās pa tālruni  27031622 (Svetlana Losane)

Sertifikācijas eksāmena norise USG

Sertifikācijas eksāmens norisināsies 14.06.2012 plkst.10 Rīgas Dzemdību nama Mazajā konferenču zālē.

Auto Draft

Iespēja pieteikties apmācībai ultrasonogrāfijā ginekoloģijā un dzemdniecībā

Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācija un dr.Dace Matule aicina pieteikties kursu programmai metodes sertifikāta iegūšanai ultrasonogrāfijā ginekoloģijā un dzemdniecībā.

Kursi tiks organizēti sadarbībā ar Latvijas Ārstu biedrību š.g. 22.-24.martā Latvijas Ārstu biedrības telpās.

Kursu cena ir 45 Ls, dalībnieku skaits ierobežots.

Pieteikšanās kursiem caur šo saiti

Latvijas Kolposkopijas asociācijas pirmā sēde

Aicinām visus Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas biedrus un interesentus apmeklēt pirmo Latvijas Kolposkopijas asociācijas sēdi, kas norisināsies Rīgas Dzemdību nama Lielajā konferenču zālē 15.februārī plkst.16.