­

Aicinājums piedalīties LĀB Starpnozaru konferencē

24. novembrī RSU, Dzirciema ielā 16, Rīgā Sākums plkst. 9.00, reģistrācija no plkst. 8.30
Lekcijas laiks
9.10–9.50 Ģirts Briģis. Slimību cēloņu daudzfaktoru teorija
9.50–10.30 Jānis Gardovskis.   Aknu veidojumu diagnostika un ķirurģiskā ārstēšana
10.30–11.10 Ludmila Vīksna.  Vecais aktuālais un jaunais biedējošais infektoloģijā
11.10–11.40      30 min kafijas pauze
11.40–12.20 Laila Meija. Fitoestrogēni – draugi vai ienaidnieki?
12.20–13.00 Genādijs Ambalovs.  Plaušu ķirurģija– Hidrotorakss
13.00–13.40 Andrejs Ērglis. Modernā kardioloģija jeb paradigmas maiņa kardiovaskulāro slimību izpratnē
13.40–14.00       20 min kafijas pauze
14.00–14.40 Ingrīda Čēma. Mutes dobuma vēžu diferenciāla diagnostika
14.40–15.20 Arnis Vīksna. Ārsta vieta valsts nākotnē
15.20–16.00 Jānis Vētra.  Par ķermeņa stāvokļa ietekmi uz cilvēka funkcionālām spējām
Konferences programmā iespējamas nelielas izmaiņas. Par dalību konferencē tiek piešķirti 12 tālākizglītības punkti. SERTIFIKĀTS PAR PASĀKUMU TIKS IZSNIEGTS TIKAI KONFERENCES DIENĀ!!! Dalības maksa: līdz 13.11. – Ls 10 LĀB individuālajiem biedriem un rezidentiem, Ls 20 pārējiem; no 14.11. līdz 23.11. – Ls 15 LĀB individuālajiem biedriem un rezidentiem, Ls 25 pārējiem; KONFERENCES NEAPMEKLĒŠANAS GADĪJUMĀ NAUDA NETIKS ATMAKSĀTA!!! Informācija – www.arstubiedriba.lv, Latvijas Ārstu biedrības sekretariātā, tālr. 67220661, vai pa e-pastu konference@arstubiedriba.lv

Asociācijas sēde 9.11.2012 RSU Aulā

Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas un biedrības „Papardes zieds” kopīgi rīkotā konference – sēde, kas veltīta neplānotas grūtniecības jautājumam Latvijā.

Konference – sēde „Sieviete un neplānota grūtniecība” dienas kārtība

2012. gada 9. novembrī, Rīgas Stradiņa universitātes Aulā, Dzirciema ielā 16, Rīgā no plkst. 12:00 – plkst. 18:00

No 12:00 – 13:00 Dalībnieku ierašanās un reģistrācija;

13:00 – 13:15 Uzruna. Ievads. 

13:15 – 13:30 Video „Pagātnes liecības”Ilze VĪBERGA, Asoc.prof.;

13:30 – 14:15 „Mīti un uz pierādījumiem balstīta patiesība par grūtniecības pārtraukšanu.” K.Gemzell DANIELSSON, profesore (Zviedrija)  

14:15 – 14:45 „Sievietes reproduktīvā izvēle un nedzimušas dzīvības aizsardzības tiesiskie aspekti.” Solvita OLSENA, Dr. iur., MD, Juridiskā biroja „Medicīnas tiesību institūts” direktore;  

14:45 – 15:15 „Bioētika, embrija morālais statuss un grūtniecības pārtraukšanas problēma.” Signe MEŽINSKA, Dr.sc.soc., MS Bioethics, LU Bioētikas un biodrošības centra pētniece;         

15:15 – 15:45 “Reproduktīvā un seksuālā izglītība skolās un jauniešiem draudzīgie veselības pakalpojumi Igaunijā: izmaksu efektivitāte un ietekme uz veselības rādītājiem.” K. HALDRE (Igaunija);  

15:45 – 16:00 “Drošs aborts – Pasaules Veselības organizācijas rekomendācijas. Latvijas tehnoloģijas.” Dace MATULE, Latvijas Ginekologu asociācijas prezidente;  

16:00 – 16:15 Informatīvā materiāla “Aborts” prezentācija Ilze VĪBERGA, Asoc.prof, Iveta ĶELLE,biedrības „Papardes zieds” valdes priekšsēdētāja;

16:15 – 16:45 Jautājumi un diskusijas ar konferences – sēdes lektoriem. Par šī pasākuma apmeklējumu tiek iegūti 10 kredītpunkti, un izsniegta apliecība, tikai tiem dalībniekiem, kas piedalījušies konferencē – sēdē pilnā apjomā un klātienē.

Informācij​a no NVD par neauglības ārstēšanu no 01.11.2012​

Saskaņā ar MK noteikumiem nr. 899 „Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība” no 1.11 2012. Tiek uzsākta medikamentu kompensācija šādām jaunām diagnozēm:
  • Z31.1 Mākslīgā apsēklošana;
  • Z31.2. In vitro fertilizācija;
  • N46 Vīriešu neauglība;
  • N97 Sievietes neauglība.
Lai nodrošinātu nepieciešamo terapiju, Kompensējamo zāļu saraksts ir papildināts ar 9 jauniem zāļu vispārīgajiem nosaukumiem (15 medikamentiem) un kompensācijas nosacījumi pārskatīti 3 sarakstā jau iekļautiem medikamentiem (Triptorelinum, Goserelinum, Dydrogesteronum). Saraksts izstrādāts sadarbībā ar Latvijas Ginekologu asociācijas Reproduktologu un embriologu sekcijas, kā arī RSU Androloģijas laboratorijas speciālistiem. Zāles sievietes neauglības un vīriešu neauglības ārstēšanai uz īpašajām receptēm var izrakstīt tie speciālisti (ginekologi vai urologi), kuriem (vai iestādēm, kurās tie strādā) ir noslēgts līgums ar Nacionālo veselības dienestu (NVD) par pakalpojumu sniegšanu un tiesības izrakstīt kompensējamos medikamentus ir noteiktas līgumā. Zāles, kas nepieciešamas mākslīgās apaugļošanas procedūru veikšanai, var izrakstīt ginekologi no klīnikām, kurām ir noslēgts līgums par šī pakalpojuma veikšanu. Šobrīd tās ir : VASU, reproduktīvās medicīnas centrs "Embrions", AVA-CLINIC  un klīnika EGV.  No valsts budžeta līdzekļiem minētās procedūras tiek apmaksātas sievietēm līdz 38 gadu vecumam 1 ārstniecības kursam 1 apaugļošanas manipulācijas veikšanai. Pielikumā nosūtu šādus dokumentus informācijai:
  1. Zāļu vispārīgo nosaukumu (INN) sarakstu, kas paredzēts jauno diagnožu ārstēšanai;
  2. Medikamentu sarakstu, kuri ir iekļauti Kompensējamo zāļu sarakstā šo diagnožu ārstēšanai; Mazliet vēlāk tiks nosūtītas arī „Racionālas farmakoterapijas rekomendācijas neauglības ārstēšanai zāļu iegādes kompensācijas sistēmas ietvaros”, kurās aprakstīti mākslīgās apaugļošanas procedūru nodrošināšanai lietojamie medikamentu protokoli. 
Pilna informācija par Kompensējamo zāļu sarakstu ir atrodama NVD mājas lapā sadaļā „Kompensējamo zāļu saraksts”  http://www.vmnvd.gov.lv/lv/kompensejamie-medikamenti/kompensejamo-zalu-saraksts un „Zāļu vispārīgie nosaukumi un medicīnas ierīces diagnožu grupām” http://www.vmnvd.gov.lv/lv/kompensejamie-medikamenti/zalu-visparigie-nosaukumi-un-medicinas-ierices-diagnozu-grupam.

Apsveicam kolēģi dr.Ronaldu Mačuku ar doktora grāda iegūšanu!

2012. gada 25. oktobrī Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Ķirurģijas promocijas padomes atklātā sēdē Ronalds Mačuks aizstāvēja promocijas darbu „Biomarķieri olnīcu vēža diagnostikā, to jutība un specifiskums kombinācijā ar ultrasonogrāfisko atradi un klīniskiem simptomiem”.

Apsveicam!

Atklāta vēstule Nacionālajam Veselības dienestam

17.10.2012. Nacionālā veselības dienesta direktoram Mārim Taubem Par stacionāro un sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas Dzemdību nams”, turpmāk – Dzemdību nams, ir saņēmis Nacionālais veselības dienesta sagatavotos grozījumus 2012.gada 1.marta līgumā Nr.1-1883/2012 par stacionāro un sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Līguma grozījumi paredz apmaksāt tikai 41% no Dzemdību nama sakarā ar pacientu skaita pieaugumu papildus sniegtajiem neatliekamajiem ginekoloģiskajiem, dzemdību un jaundzimušo intensīvās terapijas pakalpojumiem. 2012.gada 1.marta līgums Nr.1-1883/2012 paredz deviņos mēnešos stacionārā sniegt pakalpojumu 6416 pacientiem ar plānoto apmaksu Ls 1 752 165, bet Dzemdību namam deviņos mēnešos bija jāsniedz pakalpojumi 6 899 pacientiem, tas ir par 483 pacientiem vairāk. Tāpēc virs līgumā paredzētās summas izveidojusies Ls 103 324 pārstrāde. Līguma grozījumos paredzēts apmaksāt tikai Ls 42 362,84 no minētās summas. Diemžēl esam spiesti parakstīt mums neizdevīgus līguma grozījumus, bet uzskatām, ka līdz gada beigām Nacionālais veselības dienests radīs nepieciešamo finansējumu un Dzemdību nams saņems apmaksu par viesiem sniegtajiem neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumiem.

Atklata vestule NVD

Saules aptiekas piedāvātie hormonu preparāti ginekoloģijā

Šeit varat iepazīties ar hormonālo preparātu piedāvājumu Latvijā nereģistrētiem medikamentiem

Lūdzam atsaukties ginekologus pētījumu realizēšanai

Cienījamie kolēģi! Dotajā brīdī mūsu jaunās un topošās kolēģes, specialitātes rezidentes un medicīnas studentes, manā vadībā ir izteikuši vēlēšanos veikt pētniecību Latvijā par mūsu specialitātei nozīmīgām tēmām:
  1. Nevēlama grūtniecība un kontracepcijas prakse Latvijā. (rezidentes A.Spridzāne, A.Tula, N.Mošna, L.Līdaka)
  2. Dzemdes miomas saslimstība, terapijas iespējas un ķirurģiski ārstēto pacienšu profils Latvijā. (rezidente L.Līdaka, studente E.Molčanova)
  3. Endometriozes saslimstība un ķirurģiski ārstēto endometriozes pacienšu profila raksturojums Latvijā. (rezidente N.Fomina, studente J.Risakova)
Visiem pētījumiem ir saņemta LU EKMI Zinātniskās izpētes Ētikas komisijas atzinums un atļauja tos veikt. Pašreiz esam iesnieguši 43 LR medicīnas iestāžu vadībām lūgumus atļaut veikt pētījumiem nepieciešamo datu vākšanu to vadītajās iestādēs. Esam praktiski no visu iestāžu vadītājiem saņēmuši piekrišanu un atbalstu pētījumiem. Lūdzu šajās medicīnas iestādēs strādājošos un praktizējošos kolēģus būt atsaucīgiem un pozitīviem un atbalstīt jauno kolēģu iniciatīvu, jo viņi veic un veiks ļoti vērtīgu izpētes darbu, kas būs palīdzīgs mums mūsu ikdienas darbā nākotnē, kas dos vēl nebijušu ieskatu par minētajiem jautājumiem tieši Latvijā, kā arī būs vērtīgi Latvijas sieviešu ginekoloģiskās veselības izvērtējumam kopumā. Neuztversim plānoto pētniecības procesu kā apgrūtinājumu mūsu ikdienas darbā un, tieši otrādi, ņemsim dalību tajā, palīdzot jaunajiem kolēģiem savākt materiālu tālākai tā analīzei un rezultātu/secinājumu gūšanai. Tas viss tiek darīts tikai un vienīgi priekš mums pašiem! Paldies par sapratni un atbalstu jau iepriekš, LU Asoc. prof. Ilze Vīberga

UZAICINĀJUMS PIEDALĪTIES KONKURSĀ PAR MĀCĪBU KURSA IZTRĀDI

Kopš 2011.gada maija Latvijas Ginekologu un Dzemdību speciālistu asociācija līdzdarbojas Eiropas Komisijas programmas DAPHNE finansētā projektā „Dažādu valstu rīcības stratēģiju salīdzināšana, risinot seksuālās vardarbības gadījumus” (angl. Comparing Sexual Assault Interventions). Projekta mērķis ir uzlabot pakalpojumu efektivitāti seksuālās vardarbības upuriem, iepazīstoties ar esošo praksi un, ņemot vērā   šo pakalpojumu saņēmēju viedokli un ieteikumus, sniegt ieteikumus šo pakalpojumu uzlabošanai, tādējādi mazinot sekas, kas tiek nodarītas seksuālās vardarbības upuru mentālai, fiziskai un sociālai veselībai. Viens no šī projekta izdevumiem ir izstrādāt vienas dienas mācību kursu sociālās, tiesvedības un veselības jomas speciālistiem par seksuālu vardarbību pret sievieti, tās sekām, iemesliem un iespējamiem risinājumiem, lai veiktu šīs parādības profilaksi un mazinātu šī ļaunuma sekas. Vēlamies Jūs aicināt piedalīties konkursā par minētā darba veikšanu. Prasības pretendentiem: augstākā izglītība medicīnas vai sociālā jomā, pieredze darbā ar vardarbības, t.sk. seksuālas vardarbības upuriem, vismaz 3  gadu pieredze un zināšanas par mācību kursu izstrādi un to vadīšanu dažādu speciālistu auditorijām. Pieredze un zināšanas mācību kursa izstrādē par vardarbības tēmu, tiks uzskatīta par priekšrocību. Pieteikumus konkursam ar motivācijas vēstuli un CV lūdzam nosūtīt līdz š.g. 3.septembrim uz e-pastu info@ginasoc.lv. Sīkāka informācija pa tel. (+371) 67315548

Par Ievas Baidekalnas prombūtni

Cienījamie kolēģi, tā kā tuvojas sertifikācijas dokumentu pieņemšana, gribu Jūs lūgt laikus pārbaudīt savus biedru naudas maksājumus, par kuriem Jūs varat uzzināt, rakstot man uz epastu: ieva.baidekalna@gmail.com. Līdz decembra beigām būšu apmaiņas programmā Šveicē, tāpēc uz telefona zvaniem neatbildēšu. Lai veiksmīgs rudens cēliens!