­

Sludinājums

Par nelielu samaksu pārdod funkcionālu ginekoloģisko krēslu un bezēnu prožektoru uz statīva.

Zvanīt pa tel.29175325.

8. Latvijas Ārstu kongress

Godātie kolēģi!

Latvijas Ārstu kongress ir lielākais medicīnas forums Latvijā, kurš notiek reizi četros gados un kurā ik reizi ir piedalījušies vairāki tūkstoši ārstu no Latvijas, kā arī latviešu tautības un ar Latviju saistīti ārsti no visas pasaules.

Pirmie trīs Latvijas Ārstu kongresi notika XX gadsimta pirmajā pusē, starpkaru periodā. Bet Pasaules latviešu ārstu kongresa ideja pieder ASV ortopēdam profesoram Bertramam Zariņam. Viņš kopā ar profesoru Kristapu Keggi un profesoru Viktoru Kalnbērzu atrada iespēju rīkot Rīgā Pirmo Vispasaules latviešu ārstu kongresu 1989. gadā, kas kļuva par vienu no Trešās atmodas kulminācijām. Kongress deva impulsu un radīja priekšnoteikumus būtiskām pārmaiņām praktiski visās medicīnas nozarēs.

Nākamie Latvijas Ārstu kongresi, katrs kļūdams par unikālu un nozīmīgu veselības aprūpes un sabiedrības veselības speciālistu profesionālās dzīves notikumu, veido nozares kopskatu Latvijā un pasaulē, izceļot būtiskākos notikumus un pavērsienus tās attīstībā.

8. Latvijas Ārstu kongress notiks 2017. gada 21.–23. septembrī Starptautiskajā izstāžu centrā"Ķīpsala" vienlaikus astoņās konferenču zālēs, semināru un apspriežu telpās.

Latvijas Ārstu kongresu rīko Latvijas Ārstu biedrība sadarbībā ar Latviešu ārstu un zobārstu apvienību.

Ārstu kongress dos iespēju ārstiem no Latvijas un visiem tiem, kas jūtas Latvijai piederīgi – ir dzimuši, auguši, mācījušies vai strādājuši Latvijā, vai arī viņu dzimtas saknes nāk no Latvijas –, īstenot dzīvē Latvijas Ārstu biedrības devīzi „Gens una sumus” – būt kopā profesionālajos svētkos, neņemot vērā specialitātes, pieredzes, amata, zinātniskā grāda, akadēmiskā nosaukuma vai kāda cita apstākļa it kā radītus ierobežojumus.

8. Latvijas Ārstu kongresa formas un satura kopsaucējs ir ikvienam ārstam labi pazīstamais jēdziens – klīniskais gadījums. Kongresa mērķis ir dot iespēju visu nozaru praktizējošiem ārstiem caur klīniskā gadījuma prizmu dalīties ar savu pieredzi, novērojumiem, atziņām un neatbildētajiem jautājumiem. Klīniskā gadījuma skatpunkts ir arī visnotaļ piemērota platforma, lai notiktu profesionāla un atbildīga saruna par atsevišķām kongresā īpaši aktualizētām tēmām – mātes un bērna veselība, paliatīvās aprūpes problemātika, veselības aprūpes finansēšana, ārstniecības personu darbības tiesiskais regulējums, qou vadis, farmācija, primārās veselības aprūpes attīstība Latvijā, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta attīstības sabremzēšanās pusceļā –, kā arī ārstu un veterinārārstu sadarbības jautājumiem. Kongresā atsevišķi apspriežamo tēmu saraksts vēl nav noslēgts.

8. Latvijas Ārstu kongresā ieplānots atvēlēt būtisku vietu vispārējām diskusijām par dalībniekiem aktuāliem veselības aprūpes organizācijas, prakses, izglītības vai zinātnes jautājumiem. Šim nolūkam tiks organizētas sēdes ar īsām prezentācijām. Būtisks jauninājums būs arī delegātu kolektīvā viedokļa izzināšana par kongresā prezentētajiem un apspriestajiem jautājumiem, izmantojot modernās elektroniskās saziņas tehnoloģijas.

Latvijas Ārstu kongress tradicionāli ir viens no nozīmīgākajiem ārstu tālākizglītības pasākumiem. Arī šajā reizē dalība kongresā tiks novērtēta ar tālākizglītības punktiem (TIP). Kongresa dalībniekiem būs pieejams elektroniskais kongresa prezentāciju tēžu krājums. Ņemot vērā kongresa nozīmību un starptautisko skanējumu, LĀB Sertifikācijas padome ir atzinusi, ka kongress ir vērtējams kā starptautisks. Tādējādi par iesniegtām un akceptētām tēzēm (klīnisko gadījumu!) tiks piešķirti 10 TIP. Labākos klīniskos gadījumus būs iespēja demonstrēt stenda referāta veidā (20 TIP) vai uzstājoties ar ziņojumu (30 TIP).

Viena no sasāpējušajām problēmām ir Latvijas, īpaši reģionu, ārstu iesaiste LĀB aktivitātēs. Arī iespēju iegūt tālākizglītības punktus (TIP) attālākos reģionos strādājošajiem ir salīdzinoši mazāk nekā Rīgas kolēģiem. Zinātniski pētījumi ir galvenokārt zinātnieku un Rīgas universitāšu slimnīcu ārstu prerogatīva, toties klīniskais gadījums ir unikāla iespēja nepastarpināti iesaistīties kongresā jebkuram ārstam, arī reģionos strādājošajiem. Protams, klīniskie gadījumi kongresā tiks prezentēti dažādi – kā vienkāršas demonstrācijas, starpdisciplināra analīze vai kā klīniskais gadījums ar teorētisku apskatu, inovācijas Latvijas medicīnā caur klīniskā gadījuma prizmu utt. Ceram, ka arī profesionālās asociācijas neliegs atbalstu.

Esam pārliecināti, ka katram Latvijas ārstam ir unikāla profesionālās dzīves pieredze. Katrs ārsts varētu pastāstīt vismaz desmit interesantus īsos stāstus par un ap savu ārsta darbu vai studiju gadiem. Komiskus, skumjus, pamācošus, bet gaišus! Kongresa laikā LĀB ir nolēmusi sākt šo stāstu pierakstīšanu. Veidot kaut ko līdzīgu digitālam Dainu skapim. Šie stāsti varētu skanēt Latvijas Radio, tikt publicēti presē, palīdzot veidot pozitīvu un cilvēcīgu ārsta tēlu sabiedrības acīs. Iespējams, nākotnē žurnāla Ārsts.lv nākamo numuru cilvēki īpaši gaidīs tieši šo stāstu dēļ. Kongresa laikā sniegsim iespēju autoriem izstāstīt savu stāstu kameras priekšā.

Par tradīciju var uzskatīt, ka Latvijas ārstu kongresi ietver arī bagātīgu pašu dalībnieku un profesionālu mākslinieku sarūpētu kultūras programmu.

8. Latvijas Ārstu kongress 2017. gadā kultūras programmas ziņā, protams, nebūs izņēmums!

Datumi un laiki, kurus jau tagad ir vēlams atzīmēt savos plānotājos:

21.09.2017. plkst. 14.00–18.00 Kongresa atklāšana un koncerts Ķīpsalas starptautiskajā izstāžu centrā.

22.09.2017. plkst. 8.30–18.00 Kongresa sēdes, diskusijas, semināri un citi programmā paredzētie pasākumi.

23.09.2017. plkst. 8.30–18.00 Kongresa sēdes, diskusijas, semināri un citi programmā paredzētie pasākumi.

23.09.2017. vakarā – kongresa noslēgums un svinīgs pasākums.

 

Reģistrācija kongresam tiks atvērta 2017. gada sākumā. Sekojiet līdzi informācijai mājaslapās arstukongress.lv un arstubiedriba.lv! Aktuālākā informācija tiks atsevišķi izsūtīta e-pastā.

 

Ar cieņu,

Profesors Jānis Vētra, 8. LĀK Prezidents

Profesors Alvils Krams, 8. LĀK Zinātniskās komitejas vadītājs

Global Congress on Hysteroscopy

Imágenes integradas 1
 

Dear colleague,

 
  In recent years we have witnessed the remarkable progress that has happened in the field of gynecological endoscopy. Technological development has led to a huge improvement in image quality and miniaturization of surgical devices. New techniques and methods have emerged. This process is consistently advancing, very dynamically, and still has quite a way to go.
 

  Within the field of gynecological endoscopy, hysteroscopy is booming. More and more gynecologists want to learn and develop this technique in order to include it in their daily clinical practice. As a result, you can also see a simultaneous increase in the practice of hysteroscopy carried out in all hospitals in the world.

 

  Almost two years ago a group of gynecologists wanted to share their passion for hysteroscopy with the world and so they created the first international publication dedicated exclusively to the hysteroscopy. This hysteroscopy newsletter brought the first international group of experts in hysteroscopy together, completely independent from all other international societies.

 

  In our desire to further the dissemination of hysteroscopy and to establish it independent of laparoscopy, we decided to organize the first Global Congress on Hysteroscopy, which will be held in Barcelona next year between the 2nd and 5thMay, 2017.

 

 This conference has been organized by hysteroscopists from different countries and a network of regional representatives, who form the link between the organizing committee and the various national societies.

   With the support of multiple societies, both national and international, this conference is a truly global platform for the dissemination of hysteroscopy. It will be an amazing showcase, where, for the first time, all the most recent innovations in the sector of hysteroscopy will be exhibited.

  We ask you to share this information with the members of your society to help us to spread this Global event

 
  More information at http://www.hysteroscopy2017.com
 

  We look forward to seeing you in Barcelona

 
 
  Warm regards,
 
Imágenes integradas 2

 

DVT un plaušu embolijas profilakse un ārstēšana

Asociācija vērš uzmanību dziļo vēnu trombozes un plaušu embolijas profilaksi un ārstēšanu grūtniecēm un nedēļniecēm. Praksē izmantot sekojošas vadlīnijas, balstoties uz kurām, ambulatoriskās iestādēs un dzemdību nodaļās ir nosakāma kārtība kādā dinamikā izvērtē un dokumentē risku un kādi ir profilakses principi grūtniecēm un nedēļniecēm ar paaugstinātu risku.

1. Latvijā izstrādātas un pieņemtas vadlīnijas

Dziļo Vēnu Tromboze. Diagnostika, profilakse un ārstēšana

2012.gads

Pieejamas Latvijas Fleboloģijas biedrības mājas lapā

http://www.lfb.lv/vadlinijas.html

2. Asociācija rekomendē darbā izmantot Royal College of Obstericians and Gynecologists (Apvienotā Karaliste) izstrādātās vadlīnijas:

-          Reducing the risk of venous thromboembolism during pregnancy and the puerperium (Green top guideline Nr 37a, 2015)

https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/gtg-37a.pdf

-          Thromboembolc disease in pregnancy and puerperium: acute management (Green top guideline Nr 37b, 2015)

https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/gtg-37b.pdf

Apsveicam!

Apsveicam Antonu Babuškinu ar 4.vietu Pasaules laparaskopiskā šūšanas konkursā,kurš notika 25.ESGE kongresa ietvaros BRISELĒ no š.g.2.-5.oktobrim
 

Šāds konkurss tiek organizēts pirmo reizi, lai ļautu parādīt savas laparoskopiskās šūšanas prasmes un sacensties jauniem ārstiem līdz 45 gadu vecumam. Konkursā piedalījās 60 operējoši ginekologi no 15 dažādām pasaules valstīm.

 

Par klīnisko vadlīniju reģistrēšanu

Nacionālais veselības dienests (turpmāk-NVD) informē, ka atbilstoši 2010.gada
25.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.469 „Kārtība, kādā izstrādā, izvērtē, reģistrē un
ievieš klīniskās vadlīnijas” prasībām izstrādātās klīniskās vadlīnijas „Dzemdes kakla
priekšvēža slimību profilakse, diagnostika, ārstēšana un novērošana” reģistrētas un ievietotas
NVD mājaslapā esošajā brīvi pieejamajā ārstniecībā izmantojamo klīnisko vadlīniju datu bāzē
"Klīnisko vadlīniju datu bāze" www.vmnvd.gov.lv. Klīnisko vadlīniju reģistrācijas numurs Nr.
KV 04 – 2016.

Atbalstīsim kolēģi!


Mūsu kolēģe Irēnai Saukai, kura strādā Austrumu slimnīcā un Rīgas 1. Slimnīcā, ļoti vajadzīga palīdzība. Patlaban viņa atrodas pēcdzemdību atvaļinājumā
Viņas vecākajam , 17 gadīgajam dēlam ir reta kaulu patoloģija. Latvijā kopš 2 gadu vecuma ir veiktas daudzas, smagas un mokoša pēcoperācijas perioda pilnas operācijas. Diemžēl bez gaidītajiem rezultātiem . Pēc nesenās pēdējās operācijas bija vairākas konsultācijās pie dažādiem ārstiem - ortopēdiem, un viņi visi uzstāj, ka ir nepieciešama atkārtota operācija pēc iespējas ātrāk. Pretējā gadījumā pēdas locītavas saaugs kopā, kas padarīs tās nekustīgas, kā rezultātā jaunietis vispār vairs nevarēs staigāt Mūsu speciālisti ir atzinuši savu bezspēcību, bet Vācijā atrasta specializēta klīnika, kas apņemas palīdzēt Ir vajadzīgi 45 000 eiro.
Mājas lapā ziedot.lv : palīdzība Ričardam Jurasovam.
Ja mēs, ārsti nevaram palīdzēt ar savām prasmēm, atbalstīsim materiāli. Minimālā ziedojuma summa 10 eiro.

USG kursi novembrī

Informācija par kursiem: http://arbor.lv/lv/events/ielugums-uz-apmacibu-kursiem-iota-klasifikacija-ginekologija-dopplera-izmantosana-dzemdnieciba/49

RSU TIF piedāvātie kursi ginekologiem

INFORMĀCIJA PAR KURSIEM

Nākamo Latvijas ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas sēžu norises datumi

ASOCIĀCIJAS SĒDES:

 

03.11.17.  

 

Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas kongress notiks 2018. gada 19.-21. aprīlī