­

"17th World Congress on Menopause", 30.04. - 03.05.2020., Melburnā, Austrālijā

No 2020. gada 30. aprīļa līdz 3. maijam Melburnā (Austrālija) notiks "17th World Congress on menopause".

Kongresa zinātniskā programma tiks vērsta uz to, lai veicinātu diskusiju par fizisko, psiholoģisko, sociālo un vides faktoru spektru, kas pozitīvi ietekmē pusmūža gadus, kā arī vecāku sieviešu veselību un labklājību – akcentējot menopauzi kā jaunu sākumu!

Visu informāciju par kongresu un tā norisi varat atrast šeit: https://www.imsmelbourne2020.com/

 

"13th European Congress on Menopause and Andropause", 05.-07.05.2021., Florencē, Itālijā

No 2021. gada 5. - 7. maijam Itālijas pilsētā Florencē norisināsies "13th European Congress on Menopause and Andropause".

Visai jaunākajai informācijai par kongresu varat sekot šeit: https://2021.emas-online.org/

Veiksmīgi aizvadīts Pirmais Austrumeiropas ginekoloģijas un dzemdniecības rezidentu un studējošo kongress

Rīgas Stradiņa universitātē 2019.gada 26.-27.aprīlī notika Pirmais Austrumeiropas ginekoloģijas un dzemdniecības rezidentu un studējošo kongress (1st Eastern European Networking Congress for Trainees in Obstetrics and Gynaecology), kuru kopumā apmeklēja aptuveni 200 dalībnieki no 18 Eiropas valstīm.

Kongresa laikā notika zinātniskās sesijas, kā arī sēdes par apmācību programmas pilnveidošanu Eiropā - ar mērķi padarīt sievietes veselības aprūpi vienlīdz kvalitatīvu visā Eiropā. 2018 .gadā ar Eiropas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas (European Board and College for Obstetricians and Gynacologists) gādību tika izstrādāts apmācības modulis, kas paredz minimālo prasmju un zināšanu apjomu, ko jāapgūst rezidentūras laikā ikvienam rezidentam Eiropā, šīs konferences laikā ar to tika iepazīstināti klātesošie. Topošajiem speciālistiem nozīmīgas ir arī apmācīttiesīgo ārstu zināšanas par to, kā to īstenot, tādēļ būtiska kongresa sastāvdaļā bija TTT (Train the Trainers) kursi, kuros kopumā piedalījās 12 speciālisti no Latvijas un Lietuvas, kuri ikdienā apmāca rezidentus. Šos kursus vadīja EBCOG pārstāvji – dr. Angelique Goverde (EBCOG Chair of Standing Committee for Training Assesment), prof. Ruta Nadišauskiene (EBCOG TTT Officer) un dr. Karen Rose (EBCOG Board member of Northern Region, Coordinator of educational activities), kas ir vadošie nozares speciālisti Eiropā. Pasākumā piedalījās arī prof. Juriy Wladimiroff (EBCOG Chair of Standing Committee for Training Recognition), prof. Andrii Tkachenko (EBCOG Board member of Eastern Region), dr. Jure Klascjek (ENTOG Board Member), dr. Vladimir Dvorak (ENTOG Board Member), doc. Roman Kapustin (WATOG – World Association of Trainees in Obstetrics and Gynecology -  Vice president).

Pasākuma otrajā dienā notika Pirmā Starptautiskā studentu olimpiāde ginekoloģijā un dzemdniecībā "Zelta Spogulis" (“Golden Mirror”), kā arī vairākas augstas kvalitātes meistarklases rezidentiem – Laparoskopijas meistarklase (mentori: dr. Jurģis Vītols, dr. Antons Babuškins, dr. Jure Klanscjek, dr. Vladimir Dvorak), Kolposkopijas pamati (vadītāja dr.med. Jana Žodžika), Ultrasonogrāfijas pamati (vadītāja dr. Dace Matule sadarbībā ar Arbor Medical Korporāciju), Pēcdzemdību asiņošanas apturēšana (mentori dr. Anna Miskova, Sabina Sozanni, Sabīne Zamberga sadarbībā ar Arbor Medical Korporāciju) un Drošas vakuumekstrakcijas meistarklase (mentori Belinda Vacca, Phil Wharton un dr. Malgorzata Radon no Vacca Academy).

“Šis pasākums ir kā turpinājums jau piecus gadus esošajai tradīcijai – Baltijas Studentu pulciņu kopsapulcēm. Studenti jau īstenojuši savu mērķi un kļuvuši par rezidentiem, bet vēlme pilnveidoties un apmainīties viedokļiem ir saglabājusies, tādēļ radās ideja par šāda pasākuma organizēšanu. Kad Eiropas Ginekoloģijas un dzemdniecības rezidentu  (ENTOG – European Network of Trainees in Obstetrics and Gynecology) sapulcēs pirmo reizi izteicu šo domu, arī Ukrainas un Polijas pārstāvji teica, ka vēlētos pievienoties, saņēmu arī ENTOG atbalstu, līdz ar to šogad šis nevis Baltijas, bet jau Austrumeiropas līmeņa notikums. Patiess prieks, ka saņēmām atbalstu no mūsu katedras vadītājas prof. Daces Rezebergas, rezidentūras programmas vadītājas doc. Janas Žodžikas, Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas prezidentes dr. Vijas Veisas, pulciņa mentores dr. Ināras Miltiņas un doc. Annas Miskovas. Pasākums izvērtās lielisks kaut organizatoru komandā bijām tikai rezidentes un studentes bez profesionālu pasākumu organizētāju palīdzības!”  - tā idejas autore dr. Elizabete Pumpure.

Notikušais Kongress ir īstens topošo ginekologu, dzemdību speciālistu kopdarbs, kas saņēmis daudz atzinīgus vārdus gan no tā apmeklētājiem, gan starptautisko organizāciju pārstāvjiem, kas šajā laikā viesojās Rīgā. Pāris dienas pirms kongresa septiņiem rezidentiem no Lietuvas, Polijas, Beļģijas, Rumānijas un Turcijas bija iespēja vērot mūsu speciālistu darbu Rīgas slimnīcās un klīnikās īstermiņa apmaiņā. Ārvalstu rezidentus uzņēma vietējie rezidenti. Tā kā Rīgas Stradiņa universitātes rezidentūras programma “Ginekologs, dzemdību speciālists” ir EBCOG akreditēta, līdzīgi kā citas Eiropas valstu programmas, tad mūsu topošajiem speciālistiem ir iespēja stažēties atzītās apmācību bāzēs rezidentūras ietvaros un kontakti ar ārvalstu rezidentiem labvēlīgi veicina šīs iespējas īstenošanu nākotnē.

“Esam saņēmuši ļoti labas atsauksmes, liels prieks, ka pasākums varēja notikt Rīgas Stradiņa universitātē, kuru ārvalstu viesi vērtē kā ļoti modernu un studentiem draudzīgu infrastruktūru. Pasākumam noteikti ir paredzēts turpinājums, plānojam to rīkot ik divus gadus dažādās Austrumeiropas valstīs. Šobrīd uz 2021.gada Kongresa rīkošanu ir pieteikusies Polija, Lietuva un Igaunija, kas priecē, jo tas nozīmē, ka gan kongresa mērķis, gan nepieciešamība ir novērtēta.” turpina Elizabete Pumpure.

 

Attēlā: EETOG 2019 kongresa organizatoru komanda nepilnā sastāvā

 

Pasākuma organizēšanā iesaistījās šādi RSU studenti un rezidenti – dr. Anita Ungure, stud.med. Zane Rostoka, stud.med. Ieva Pitkēviča, stud.med. Irina Morozova, stud.med. Krista Krūmiņa, dr. Jeļizaveta Murzina, dr. Zane Ozolniece, dr. Līva Ušpele, dr. Maija Koka, stud.med. Ulrika Ulla Andersone, dr. Laura Rācene, dr. Gita Jansone, palīgos arī Latvijas Universitātes rezidente dr. Elīna Gelderiņa; komandu vadīja RSU Tālākizglītības fakultātes 2. kursa rezidente dr. Elizabete Pumpure.

Pasākums nebūtu iespējams bez Rīgas Stradiņa universitātes, kā arī Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas atbalsta. Pateicamies par atsaucību Rīgas Dzemdību namam, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcai, P. Stradiņa Klīniskajai universitātes slimnīcai un SIA MyClinic Riga par viesrezidentu uzņemšanu. Izsakām pateicību uzņēmumiem, kuri finansiāli atbalstīja kongresa norisi: Arbor MedicalBayerGedeon Richter, Onkoklīnika, Veselības centru apvienībaMFD Veselības grupaVeselības Centrs 4 un Tērvete.

Foto: Madara Kurpniece

Sēru vēsts

 

No Tevis tik daudz bija ko gūt.
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd.
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt.
                        /K. Apškrūma/

 

IN MEMORIAM
Profesore, Dr.med. Babill Stray-Pedersen
(20.02.1943. – 24.04.2019.)

Negaidīti pārrāvies prof. Babill Stray–Pedersen mūžs.
Profesore bija Oslo Universitātes Dzemdniecības un ginekoloģijas katedras profesore, ikdienā strādāja Oslo Universitātes slimnīcas Sieviešu un bērnu nodaļā (Rikshospitalet), viņa bija Norveģijas Karaliskās ģimenes ginekologs, dzemdību specialists.
Ginekoloģijas un dzemdniecības specialitātei veltījusi 43 savus mūža gadus, 16 no tiem nostrādājusi Oslo Universitātes Medicīnas fakultātē, apmācot studentus.

1979. gadā prof. Babilla Stray-Pedersen ieguva Medicīnas zinātņu doktora grādu.

Profesore vairāku gadu garumā aktīvi iesaistījās un darbojās dažādu starptautisku asociāciju sastāvā, tostarp bija padomniece Sabiedrības veselības jautājumos, kas attiecas uz Norvēģijas sieviešu veselību, darbojusies Pasaules Veselības organizācijas Eiropas Konsultatīvajā padomē reproduktīvās veselības jautājumos, īpaši uzmanību pievēršot dzimumceļu un seksuāli transmisīvo infekciju jomām. Viņa bija PVO, UNFPA, UNICEF, NORAD, kā arī vairāku universitāšu konsultante visa pasaulē.
Profesore Babilla piedalījusies vairāku valstu sieviešu veselības, mātes un bērna veselības, ģimenes plānošanas, seksuāli transmisīvo slimību novertēšanā Centrālajā un Dienvidaustrumāzijā, Āfrikā.

Prof. Stray–Pedersen sava mūža laikā ir organizējusi vairākus kursus un piedalījusies vadlīniju izstrādē, kas skar perinatālo veselību un infekciju profilaksi Krievijā, Vidusāzijā, kā arī Baltijas valstīs.

Profesore aktīvi iesaistījās zinātnē, vadījusi vairākus doktorantūras un maģistra darbus, ir neskaitāmu publikāciju autore un līdzautore, rediģējusi vairākas publikācijas un grāmatas.

Prof. Stray-Pedersen atstājusi neizdzēšamas pēdas Latvijas ginekoloģijas vēsturē, neskaitāmas reizes viesojoties Latvijā - lasot lekcijas, strādājot pie vadlīnijām "Grūtniecība un infekcijas" (vadlīnijas tika izstrādātas 1999. gadā un pēc tam vēlreiz atjaunotas 2015. gadā), atbalstot pētniecības ieceres un esot oponents Latvijā aizstāvētām disertācijām.

 

Skumju brīdī esam kopā ar piederīgajiem un kolēģiem Norvēģijā, profesori zaudējot.

 

Ievēlēta jaunā Ultrasonogrāfijas Sekcijas padome

2019. gada 25. aprīlī norisinājās Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas Sekcijas "Ultrasonogrāfija dzemdniecībā un ginekoloģijā" biedru kopsapulce, kuras ietvaros tika pārvēlēta Sekcijas padome.

Sekcijas priekšsēdētājas amatā atkārtoti tika ievēlēta dr. Dace Matule, kura Ultrasonogrāfijas Sekciju vada jau no 2016. gada!
Sekcijas padomes sastāvs tika ievēlēts uz turpmākajiem diviem gadiem.

 

ULTRASONOGRĀFIJAS SEKCIJAS PADOMES SASTĀVS:

Dr. Dace Matule - Sekcijas priekšsēdētāja;

Asoc. prof. Natālija Vedmedovska;

Dr. Inese Cekula;

 

SEKCIJAS REVIDENTS:

Dr. Liāna Apšeniece

 

Sirsnīgi sveicam un vēlam veiksmi!

 

Attēlā pirmā no kreisās: asoc.prof. Natālija Vedmedovska, dr. Inese Cekula un dr. Dace Matule

Speciālisti no Latvijas piedalās "4th International Ovarian Tumor Analysis (IOTA) Congress"

Šodien Beļģijas pilsētā Lēvenā aizvadīta "4th International Ovarian Tumor Analysis (IOTA) Congress" nosēdzošā diena.
Kongress vairāku gadu garumā kļuvis par vadošo notikumu, kur tiek apsriestas jaunākās novitātes olnīcu vēža klasifikācijā, diagnostikā un ārstēšanas taktikā, šogad tas notika divas dienas no 18. - 19. aprīlim un uz Beļģiju, papildināt zināšanas, bija devušies arī vairāki pārstāvji no Latvijas.

Attēlā: Latvijas delegācija "4th International IOTA Congress"

 

Ultrasonogrāfijas Sekcijas sēde

 

WORKSHOP SESSION

Ar iepriekšēju reģistrāciju, dalībnieku skaits ierobežots – 30!

13:00 – 14:00     “Ultrasound Image optimization in GYN” praktiskās apmācības jaunajiem speciālistiem – MD Judy Dawson ( ASV)

 

 

PROGRAMMA

13:00 - 14:00 Reģistrācija un Sekcijas valdes pārvēlēšanas
14:00 - 14:30 Aktuālais no "4th International Ovarian Tumor Analysis (IOTA) Congress 2019" - Dr. Dace Matule
14:30 - 14:45      “Dzemdes kakla USG izvērtēšana” - Asoc.prof. Natālija Vedmedovska
14:45 - 15:15    “Dzemdes kakla izvērtēšana grūtnecības laikā un taktika pie saīsināta kakla” - Dr.med., doc. Anna Miskova
15:15 - 15:35 “Elektroniskā sonogrāfijas atradne un uzglabāšana” - Jānis Apinis (Siemens pārstāvis)
DISKUSIJA: Aicinām kolēģus dalīties savā pieredzē un ieteikumos par USG attēlu un protokolu uzglabāšanu!
15:35 - 16:00 Kafijas pauze
16:00 - 16:20 “Vai Latvijā nepieciešams vienots ginekoloģiskās sonogrāfijas protokola standarts?” – Dr. Inga Vēvere un kolēģu viedokļi
16:20 - 16:30 "Klīniskais gadījums" - Dr. Zane Krastiņa
16:30 – 17:10 “AIUM Guidelines for Pelvic Ultrasound with live scan demonstration” –
MD Judy Dawson (ASV)
17:10 – 17:40 “Nieru USG antenatāli un postnatāli. Cēloņsakarības” – Dr. Ilze Apine
Vēlēšanu rezultātu paziņošana

Kursi "Kolposkopijas pamati", 24. - 25. aprīlis, 2019

Kursi "Kolposkopijas pamati", 2019. gada 24. - 25. aprīlī, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā (Hipokrāta iela 2, Rīga).

Programmas vadītāja: Doc. Jana Žodžika, RSU Dzemdniecības un Ginekoloģijas katedra

Programmas apjoms: 16 akadēmiskās stundas

Vietu skaits ierobežots: 30

Dalības maksa: 225 EUR

Reģistrēšanās kursiem pieejama šeit: https://formas.rsu.lv/v3/forma/30760320
 
 
 

Tālākizglītības kursi Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcā

VSIA ”Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001“Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” ietvaros, aicina apmeklēt neformālās tālākizglītības kursus ārstiem, māsām, ārsta palīgiem, vecmātēm

Pieteikšanās uz kursiem elektroniski: inta.ignatjeva@stradini.lv , vai zvanot 67095321

Kursi notiek: VSIA”Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Zinātniskā institūta (21.A korpuss), 2. stāva mācību telpās

Mērķauditorija: ārsti (ginekologi, dzemdību speciālisti, ģimenes ārsti), vecmātes

Kursu norises laiks: 9:00-16:00

Dalība kursos: bezmaksas

Nr.p.k.

Kursu nosaukums

Laiks

TIP

Pasākuma vadītājs

1

"Grūtniecības vadīšana sistemātisku patoloģiju gadījumā. Augsta riska grūtniecības vadīšana neinfekcijas slimību gadījumā"

 

05.06.2019. līdz 07.06.2019.

24

Dr. Maira Jansone

2

"Grūtniecības vadīšana sistemātisku patoloģiju gadījumā. Augsta riska grūtniecības vadīšana neinfekcijas slimību gadījumā"

11.09.2019.   līdz 13.09.2019.

24

Dr. Maira Jansone

 

 

LKA starptautisks seminārs ginekologiem un ģimenes ārstiem

LKA

Latvijas Kontraceptoloģijas, seksuālās un reproduktīvas veselības asociācijas

Starptautisks seminārs ginekologiem un ģimenes ārstiem

2019. gada 26. aprīlī

 

Norises vieta: Riga Pullman Old Town, Jēkaba ielā 24, Rīga


Programma:

12.00 Reģistrācija , kafija. Atbalstītājfirmu produktu prezentācija

13.00 Uzruna. Dr. Aija Tula-Rijkure LKA vadītāja/ESC valdes locekle, Diplomātiskā servisa   Medicīnas centra ārste  

13.10 D hipovitaminozes aktualitāte un ārstēšanas iespējas Latvijā. Dr. Edgars Tirāns

13.30 Kontracepcijas izvēle problēmpacientēm cukura diabēta un adipozitātes gadījumā. MD.Moshe Zloczower, ginekologs-endokrinologs (Haifa, Izraēla, ESC valdes loceklis)

14.00 Gedeon Richter aktuālie piedāvājumi

14.15 Recidivējošas urīnceļu infekcijas sievietēm: jaunākās tendences un aktualitātes. Postkoitālās infekcijas. Dr. Zane Pilsētniece, P.Stradiņa KUS ārste uroloģe

14.45 Bionorica aktualitātes

14.55 Cilvēka papillomas vīrusa (HPV) infekcijas nozīme onkoloģijā. Dr. Guntis Ancāns, LOC ārsts onkologs, ķirurgs

15.20 Kafijas pauze

16.00 Orivas jaunumi

16.10 Vīriešu hipogonādisms. MD Moshe Zloczower (Haifa, Izraēla)

16.40 Probiotikas sievietes intīmā veselībā. Dr.Olga Plisko

17.00 Uroonkoloģisku pacientu erekcijas traucējumi un to novēršana. Dr. Māris Jakubovskis, LOC uroonkologs

17.30 Diskusija. Sertifikāti (8 KP)

 

           Lūdzam pieteikt dalību pa t.29160669 vai e-pastu: gunitac@inbox.lv