­

Revīzijas komisija

Priekšsēdētāja - Inese Cekula
Olita Kravčenko
Astrīda Tirāne