­

Sertifikācija

Resertifikācijas dokumentu pieņemšana 2019. gadā:

27.02.2019. un 13.03.2019. plkst. 15:00 Rīgas Dzemdību nama Melka auditorijā;

28.08.2019. un 11.09.2019. plkst. 15:00 Rīgas Dzemdību nama Melka auditorijā.

Sertifikācijas eksāmens 11.04.2019. un 10.10.2019. plkst. 12:00 Rīgas Dzemdību nama 4. stāva apspriežu telpā.

 

Pārskaitījums par sertifikāciju/ resertifikāciju ir jāveic uz Latvijas Ārstu biedrības kontu.

Rekvizīti sertifikācijas/ resertifikācijas maksājuma veikšanai:

Sertifikācijas institūcija
"Latvijas Ārstu biedrība"
Reģ. Nr. 40008000051
Skolas ielā 3, Rīga, LV-1010 
AS "Swedbank"
Konts: LV27HABA0551035992836

 

Kolēģi! Asociācija ir sabiedriska organizācija, kuras eksistenci nodrošina biedri un biedru naudas regulāri maksājumi. Asociācijas sēdes tiek regulāri rīkotas un saviem biedriem tās, protams, ir bez maksas. Bet, ja Jūs neesat maksājis biedru naudu 5 gadus, resertificējoties punkti par asociācijas sēžu sertifikātiem netiks ieskaitīti. Atbalstiet savu asociāciju!

 

1 sertifikāta darbības laikā - reizi 5 gados (pirms resertifikācijas), nepieciešams apmeklēt sekojošus kursus, sertifikātus par kursu apmeklējumu ņemot līdzi uz resertifikāciju:

 

Ambulatori strādājošie, kas nenovēro grūtnieces

Ambulatori strādājošie, kas novēro grūtnieces

Stacionārā dzemdību nodaļā strādājošie

Stacionārā ginekoloģijas nodaļā strādājošie

KTG kursi (no 2017. gada)

 

V

V

 

Pieaugušo kardiopulmonālā reanimācija

V

V

V

V

Jaundzimušo kardiopulmonālā reanimācija

   

V

 

Transfuzioloģijas kursi

   

V

V

Pēcdiploma lekcijas

V

V

V

V

 

Iesniedzamie dokumenti sertifikācijai specialitātē

Sertifikācijas dokumenti netiks pieņemti, ja katra kopija tiks ievietota atsevišķā plēves kabatiņā! Dokumentus iesniegt sasietus ātršuvēja mapē BEZ plēves kabatiņām! Lūdzam, lai mape, kurā ir sasieti dokumenti būtu pēc iespējas plānāka!!!

Sertifikācijas vai resertifikācijas lapu,maksājuma uzdevumu un kontaktinformāciju NEiesiet kopā ar pārējiem dokumentiem, tie ir jāiesniedz atsevišķi.

 

SERTIFIKĀCIJA

Dokumenti iesniedzami Sertifikācijas komisijai trīs mēnešus pirms sertifikācijas.

1.1  iesniegumu Sertifikācijas komisijas priekšsēdim (1. pielikums);

1.2  augstākās medicīniskās izglītības apliecinošu diploma kopiju;

1.3  CV (3.pielikums)

1.4  dokumentu oriģinālus par papildus kvalifikāciju uzrādot un tos vai to kopijas iesniedzot;

1.5  dokumentu oriģinālus uzrādot un tos vai to kopijas iesniedzot atbilstoši resertifikācijas programmai (4.pielikums)

1.6  ja nepieciešams, izziņu par valsts valodas prasmi atbilstoši likumam „Par valsts valodu”;

1.7  ja atskaites laika periodā izieta rezidentūra specialitātē, tad nepieciešama tās vadītāja atsauksme par sertificējamās personas darba apjomu un profesionālo sagatavotību rezidentūras laikā;

1.8 sertifikācijas lapa (Sertifikācijas lapa)

1.9 kontaktinformācija (5.pielikums)

Sertifikācijas maksa 59.76 EUR, tā jāpārskaita Latvijas Ārstu biedrībai. Pārskaitījumu par sertifikāciju lūdzam veikt iepriekš internetbankā, uz dokumentu pieņemšanu līdzi ņemot apzīmogotu maksājumu uzdevumu.

RESERTIFIKĀCIJA SPECIALITĀTĒ

Dokumenti iesniedzami Sertifikācijas komisijai trīs mēnešus pirms sertifikācijas.

Resertifikācijai specialitātē nepieciešami 250 TIP.

1.1  iesniegumu Sertifikācijas komisijas priekšsēdim (1.pielikums);

1.2  augstākās medicīniskās izglītības apliecinošu diploma kopiju;

1.3  CV (3.pielikums)

1.4  darba atskaiti par pēdējiem pieciem pamatspecialitātē nostrādātiem gadiem (2.pielikums)

1.5  dokumentu oriģinālus par papildus kvalifikāciju uzrādot un tos vai to kopijas iesniedzot ( arī pašreiz darbojošās sertifikāta kopiju)

1.6  dokumentu oriģinālus uzrādot un tos vai to kopijas iesniedzot atbilstoši resertifikācijas programmai (4.pielikums)

1.7  ja nepieciešams, izziņu par valsts valodas prasmi atbilstoši likumam „Par valsts valodu”;

1.8 Resertifikācijas lapa (Resertifikācijas lapa)

1.9 kontaktinformācija (5.pielikums) Resertifikācijas maksa 48.38 EUR, kas jāpārskaita Latvijas Ārstu biedrībai.

Pārskaitījumu par sertifikāciju lūdzam veikt iepriekš internetbankā, uz dokumentu pieņemšanu līdzi ņemot maksājumu uzdevumu.

NB! Resertifikācijas lapā ir jābūt tik zīmogiem un parakstiem no ārstniecības iestādes vadītājiem, cik darba vietas ir norādītas punktā 11.