­

Buklets "Saki vēzim - nē!"

Praktiski padomi

Kortikosteroīdu lietošana antenatālajā periodā

Lekcija

P. Stradiņa KUS Dzemdību nodaļas iekšējās vadlīnijas

Cervical screening by HPV testing: clinical results and HPV test selection criteria

Cervical screening by HPV testing: clinical results and HPV test selection criteria

Asiņošanas izvērtēšanas tabula (Pictorial Bleeding Assessment Chart)

Tabula

Hipertenzijas vadlīnijas

KLĪNISKĀS REKOMENDĀCIJAS GRŪTNIECĪBAS HIPERTENSIJA. PREEKLAMPSIJA. Rīga 2013. gads

Gravidogramma

Praksē vajadzētu ieviest šādu veidlapu. Ar laiku tā būs arī valstiska veidlapa.

Gravidogramma

Apstiprināšanai iesniegts miomu vadlīniju projekts

Klīniskās vadlīnijas dzemdes miomas diagnostikai, novērošanai un terapijai

Šis ir darba variants, ko sākt pielietot klīniskajā praksē.

Augļa monitorēšana grūtniecības laikā

Klīnisko vadlīniju projekts publiskai apspriešanai: Augļa monitorēšana grūtniecības laikā

Šis ir darba variants, ko sākt pielietot klīniskajā praksē.

Publikācijas par nevēlamu grūtniecību Latvijā

Nevēlama grūtniecība un kontracepcijas prakse Latvijā. Latvijas Ārsts

Risk factors for unwanted pregnancy and subsequent abortion among women aged 16 to 25 years in Latvia. The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care

Efficacy and safety of repeated use of ulipristal acetate in uterine fibroids

Efficacy and safety of repeated use of ulipristal acetate in uterine fibroids